Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Múltunk és jelenünk

2016.12.31

 

A Gödöllői Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja 25 éve, 1989-ben alakult.

 

Ebben az évben Vass Károlyné vezetésével megalakult a Gödöllői Nyugdíjasok Egyesülete, amelynek egyik alapító tagja volt a honvédségi klub is.

 

Alapító irányelv volt a klubok szuverenitásának megtartása, és egyben az Egyesület feladataiban való részvétel. A klubok önálló munkaterv alapján tevékenykednek, de beleszólhatnak az egyesület munkatervébe és azon változtathatnak is.

 

A Gödöllői Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja nyugdíjas tagjai az MH. Gödöllői Gépgyár, az MH. Híradó Technikai Üzem, a RELEK és a 2. Híradó Anyag Raktár részlegeiben dolgoztak, mint hivatásosak ill. polgári alkalmazottak és az ő családtagjaik. De voltak rendőr és helyőrségbe érkező nyugállományú katonák és azok családtagjai is. Nem mindenki lakott Gödöllőn, voltak aszódi, isaszegi, kistarcsai, de még budapesti klubtagok is.

 

A találkozások helye a gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ volt, ahol egy termet biztosított számunkra az önkormányzat. Akkori klubvezető Kasza József nyá. őrnagy volt, a titkári teendőket Kasza Józsefné látta el. Összekötő Kiszel Istvánné nyugalmazott főtörzsőrmester volt, aki az MH. Pest megyei Hadkiegészítő Parancsnokság Érdekvédelmi részlegénél állománykezelő volt, onnan került nyugállományba.

 

A klub kiemelkedő érdekvédelmi, szociális és kulturális tevékenységet végzett, együttműködve a Nyugdíjas Egyesülethez tartozó nyugdíjas klubokkal és a város intézményeivel, valamint a Hadkiegészítő Parancsnokságon keresztül a Magyar Honvédség érdekvédő szervezeteivel. A klub tevékenységét a honvédség magasabb parancsnoksága is elismerte. Többen kaptak munkájukért elismerő oklevelet, kitüntetést.

 

Az érdekvédelmi munka mellett éves munkaterv alapján rendszeresek voltak a színes műsorok, rendezvények, előadások, családi rendezvények, fenyő ünnepek, gyermeknapi műsorok, név- és születésnapi rendezvények. Gyakran voltak vendégeink a Hadkiegészítő Parancsnokság képviselői, akik előadásokat tartottak a Magyar Honvédségnél a rendszerváltás utáni változásokról, átszervezésekről, a nyugdíjasokat érintő kérdésekről. Ezeken a találkozásokon nagyon érdekes baráti beszélgetéseket folytattunk a különböző parancsnoki beosztásokból nyugállományba helyezett klubtagokkal, természetesen terített asztalok mellett.     

 

A színes klubéletet kiegészítette az évente megszervezett kirándulások, melyekhez támogatást kaptunk a nyugdíjasok volt munkahelyeitől. Így eljutottunk valamennyi szomszédos országba a délszláv országok kivételével. Főként történelmi emlékhelyeket, várakat, kastélyokat, emlékműveket, szép tájakat, történelmi személyek sírhelyeit, hazánk és a szomszédos országok szép helyeit kerestük fel. Sok szép emlékünk fűződik ezekhez a kirándulásokhoz. Soha nem felejtjük idegenvezetőnk ezirányú odaadó munkáját, a magas színvonalú előadásokat és a kedves fogadásokat a vendéglátó országok részéről.

 

A Helyőrségi Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja vezetősége sok éven át látta el a klub vezetői munkáját, és végezte a klubfeladatokat. Különösen nehéz munka nehezedett Kasza Józsefné titkárra, mivel férje, Kasza József nyá. őrnagy klubvezetőnk egészségi okokból csak részlegesen tudta ellátni feladatát, főként a kapcsolattartás területén segítette a klub tevékenységét. Így Kasza Józsefné (Marikának) elévülhetetlen érdemei vannak a klubért végzett alázatos munkájában.

 

A kétezres évek elején ő is egyre nehezebben végezte feladatait. Egyre nagyobb mértékben szorult a klubtagság önzetlen segítségére. Megrendüléssel vettük a szomorú hírt 2004. őszén, hogy Marika váratlanul elhunyt.

 

Ezután Szalkai Lajos nyá. alezredest választottuk meg klubvezetőnek, aki 2006-ban sajnos elhunyt. Karádi László nyá. alezredes betegen vállalta el a klub vezetését. Élete utolsó szakaszában nagymértékben szorult felesége, Ilonka segítségére, aki beteg férje ápolása mellett önzetlenül végezte a klubfeladatokat a klubtagság segítségével. 2008-ban Karádi László klubvezetőnket is elveszítettük. A klubunk vezető nélkül maradt, de a tagság ezekben az években is tartotta egymással a kapcsolatot, segítettük egymást, amiben kellett.

 

2013-ban Vass Károlyné, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke felkérte Szurdok György nyá. alezredest a klub vezetésére.

 

Egy hónapos előkészítő munka után sikerült értesíteni a tagokat, akik nagy érdeklődét tanúsítottak, és szívesen vették a megkeresést. Végül 19 fő jelent meg 2013. január 31-én az első gyűlésen, ahol a tagság megválasztotta a 3 fős vezetőséget. Elnök Szurdok György nyá. alezredes, elnökhelyettes Tóth Péter nyá. alezredes, és a titkár Léber Istvánné lett.

 

A gyűlésen elhangzott, hogyha lehetséges, akkor szívesen csatlakoznánk az MH. Budapesti  Nyugállományúak Klubjához. Még ez év március 19-én részt vettünk a Klubtanács ülésén, ahol bemutattuk a klubot. A bemutatkozás után egyhangú igen szavazással megtörtént csatlakozásunk a 26 tagozatból álló klub közösségéhez. Az év folyamán egy-egy főt delegáltunk a szociális és kegyeleti, valamint a közművelődési bizottságába. Továbbra is aktív tagjai vagyunk a Gödöllői Városi Nyugdíjas Egyesületnek.

 

Minden évben éves programterv alapján működünk. Előadókat kérünk fel, akik előadásukkal színesítik a klubdélutánjainkat, valamint tagjaink is tartanak vetítéssel egybekötött beszámolókat életük eseményeiről, élményeikről, kirándulásokról.  Részt veszünk az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja és a Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület rendezvényein, civil megmozdulásokon. Ünnepeinket méltóképpen megünnepeljük, hol zenész-táncos vidámsággal, máskor az ünnep szellemében megható megemlékezéssel.

Írta, összeállította: Mátrai Ferencné klubtag

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.