Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Közgyűlés 2018.

2019.01.17

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Amely készült Gödöllői Honvédségi Klub 2018. évi beszámoló közgyűlésén 2019.január 17-   én 14 órakor a gödöllői Civil Házban

                       

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint, továbbá meghívottként:

                         Pataki Pál elnök, Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete

                         Sebő Györgyné titkár, Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete

                              

 

Szurdok György nyá. alezredes, elnök 14.00 órakor megnyitotta a közgyűlést, köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelte, hogy az ülésen részt vesz Pataki Pál elnök, és Sebő Györgyné titkár.

 

Szurdok György elnök javasolta, hogy az ülést Lányi Aladár nyá. őrnagy tag vezesse le.

 

Lányi Aladár nyá. őrnagy tag köszönettel elfogadta a jelölést.

 

Szurdok György elnök az ülés levezető elnökével kapcsolatos javaslatot szavazásra bocsátotta.

 

1/2019. (01.17) sz. Közgyűlési határozat:

A Gödöllői Honvédségi Klub 2018. évi beszámoló közgyűlése a levezető elnöki teendők ellátására Lányi Aladár nyá. őrnagy tagot egyhangúan elfogadta.

Határidő: 2019. január 17.

 

Lányi Aladár levezető elnök megtekintette a jelenléti ívet, összeszámolta, hogy az ülésen szavazati joggal megjelentek száma 37 fő a 62 fős tagságból, így megállapította az ülés határozatképességét.

 

Lányi Aladár levezető elnök kérte, hogy válasszák meg az ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőit. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a jegyzőkönyvet az elnök, az ülést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők írják alá.

 

Ennek megfelelően javasolta a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Mátrai Zsuzsa tagot, jegyzőkönyv hitelesítőjének Papcsák Sándor nyá. zászlóst és Lányi Aladárné tagot.

 

Megkérdezte elvállalják-e a jegyzőkönyv hitelesítését? A jelölt jegyzőkönyv hitelesítők mindketten vállalták a hitelesítői feladatot.

 

Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

2/2019. (01.17.) sz. Közgyűlési határozat:

A Gödöllői Honvédségi Klub 2018. évi beszámoló Közgyűlésén az ülés jegyzőkönyvvezetőjének Mátrai Zsuzsa tagot egyhangúan elfogadták.

Határidő: 2019. január 17.

 

3/2019. (01.17.) sz. Közgyűlési határozat:

A Gödöllői Honvédségi Klub 2018. évi beszámoló Közgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítésére Papcsák Sándort és Lányi Aladárnét egyhangúan elfogadta.

Határidő: 2019. január 17.

 

Lányi Aladár levezető elnök javasolta a következő napirendi pontokat. Jelezte, hogy a küldöttgyűlésnek 3 napirendi pontja van.

 

1./        Szurdok György elnök beszámolója a 2018. évi klub tevékenységünkről

2./        Léber Istvánné titkár 2018. évi pénzügyi beszámolója

3./        Egyebek

 

A levezető elnök kérte, hogy a tagság kézfeltartással fogadja el a napirendi pontokat.

 

4/2019. (01.17.) sz. Közgyűlési határozat:

A Gödöllői Honvédségi Klub 2018. évi beszámoló Közgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy a 3 napirendi pont alapján végzi munkáját.

Határidő: 2019. január 17.

 

A levezető elnök felkérte Szurdok György elnököt, hogy az elfogadott napirendi pontnak megfelelően tartsa meg beszámolóját.

 

1. napirendi pont: Szurdok György elnök beszámolója a 2018. évi klub tevékenységünkről.

 

Szurdok György elmondta, hogy a programtervünkben szereplő feladatainkat maradéktalanul teljesítettük. A klubdélutánokat minden hónap harmadik csütörtökén tartottuk 14 órai kezdettel. A helyszín egész évben a Civil Ház nagyterme volt.

A klub létszáma 62 főre növekedett, a kilépett tagok száma ebben az évben 8 fő, az új belépők száma pedig 7 fő volt. 2018. évtől a 85 év feletti tagjaink tagdíjmentességet kapnak, mindig szívesen várjuk őket a klubdélutánjainkra.

Mint ahogy már korábban szóltunk róla, hogy a tagságunk kettős: egyrészt szerves részei vagyunk a Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesületének, másrészt csatlakoztunk az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubjához, ezzel is lehetőséget adva a tagság részére, hogy részt vehessenek a különböző budapesti rendezvényeken. A kettős tagságból adódik a beszámoló sajátossága, hiszen számos eseményen vettünk részt, és szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat más tagozatokkal.

 

Nézzük részletesen mi is történt az év során:

 

Január: A klubdélutánon a „Bezzeg az én időmben” prevenciós program az idősek számára című előadást hallhattuk. Előadóink a Gödöllői Rendőrkapitányságról érkeztek, akik a városban a különféle korcsoportok számára végeznek nagyon fontos munkát a bűnmegelőzésben.

 

Február: A klubdélutánon a tagság kisebb létszámmal volt jelen, mert többen nem merték vállalni a lakásuk elhagyását a néhol még csúszós útszakaszok miatt, páran betegség vagy gyengeség miatt maradtak távol!

Előadás megtartására kértük fel dr. Urbanovics Gábort, a gödöllői járási hivatal vezetőjét, de sajnos az előadás elmaradt, pedig többen készültek kérdésekkel.

A klub tagjainak optimizmusára jellemző, hogy elfogadták a helyzetet, örültek, hogy több idő jutott a közös dolgaink megbeszélésére, ügyeink intézésére.

Egyéb események: Február 9-én tartotta meg Tury Kati Narcissza az év első nyugdíjas akadémiai előadását a Művelődési Házban A tékozló fiú spirituális utazása címmel. Stefánia Palotában február 21-én került megrendezésre a Nyugállományúak Bálja. Február 23-án vehettünk részt a Nyugdíjas Akadémia következő előadásán, melyen Lázár Vilmos előadását hallhattuk a Lázár fivérek és a lóversenysport címmel. Február 24-án már másodízben fogadta Gödöllő az érdeklődőket az Idegenvezetők Világnapja alkalmából rendezett programon, melyen Hajnal Irén idegenvezető klubtag volt a kísérő idegenvezető.

 

Március: A klubdélutánunkon Tengerjáró hajóval a Dunán című előadást hallhattuk Sebő Györgyné a Gödöllői Város Nyugdíjasok Egyesülete titkárának, klubtagunknak az előadásában. Marika ezzel az előadásával elhunyt férjének, Sebő György tengerészkapitánynak állított emléket.

Egyéb események: Március 3-án először került megrendezésre a gödöllői piacon a kolbászfesztivál, mely több tagunk vett részt. Március 8-án a Stefánia Palotában Nőnapi ünnepséget rendeztek, melyre női tagjaink is meghívást kaptak. Március 15-én részt vettünk a városi ünnepségen és koszorút helyeztünk el a Petőfi szobornál a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesületével közösen. Március 23-án a Nyugdíjas Akadémia harmadik programja Danis János EFIAP fotóművész előadása volt a Művészetek Házában Barangolások Székelyföldön címmel.

 

Április: E havi klubdélutánunk helyszíne rendhagyó volt, a Civil Ház helyett a Városi Múzeumban találkoztunk, ahol Kerényiné Bakonyi Eszter történész, múzeumigazgató vendégei voltunk. A programunk a városi múzeum megtekintése volt idegenvezetéssel.

Egyéb események: Április 6-án a Művészetek Házában a Nyugdíjas Akadémia következő előadását dr. Pappné Pintér Csilla alpogármester asszony Népszokások címmel tartotta meg.  Április 23-án Sz. Jánosi Erzsébet Kortárs művészetről galériás és művész szemével című előadását hallhattuk a Művészetek Házában a Nyugdíjas Akadémia következő programjában.

 

Május: A klubdélutánunkon Május 1-je története című előadást hallhattuk dr. Czeglédi Noémi történész, a Gödöllői Városi Múzeum muzeológusa előadásában.

Egyéb események: Május 8-án a klub a Tisza-tóhoz utazhattunk egy nagyon kellemes kirándulásra Hajnal Irén vezetésével. Május 15-én a budapesti gyermekvasútat tekintettük meg. Május 15-én a Stefánia Palotában a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja Hadihajós Tagozata, az 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, és a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesülete kiállítást rendezett 170 éves a magyar hadihajózás címmel. Május 26-án volt a Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete tavaszi kirándulása Mátraverebély-Szentkút-Zagyvaszántó-Hollókő útvonalon.

 

Június: Ebben a hónapban a klubnapunk különleges és rendhagyó volt! 30 éve alakult klubunk Fegyveres Erők Klubja néven, és 5 éve csatlakoztunk a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubjához.

E kettős ünnepet méltóképpen kívántuk megünnepelni azzal, hogy a tagság látogatást tett a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja elnökségének meghívására a Honvéd Kulturális Központ – Stefánia palotában, ahol a palota bemutatása után ünnepélyes műsorral és terített asztal mellett elfogyasztott kellemes ebéddel tettük emlékezetessé e napot!

 

Július-augusztusban nem tartottunk klubdélutánokat a nyári szünet miatt.

Egyéb események: Június 15-18-án társaságunk Hajnal Irén idegenvezetővel Somogyországba és a horvátországi Zágrábba utazott, ahol megtekinthettük Nagyatád, Zágráb, Kaposvár látványosságait.

 

Második félév első klubdélutánját szeptemberben tartottuk meg, melyen A vadon élő gombák című képes előadást hallhattuk és láthattuk Székelyhídi Mária gombaszakértő előadásában.

Egyéb események: Szeptember 11-én Esztergom-Párkány kiránduláson vettünk részt. Szeptember 21-én Nyugdíjas Akadémia következő programja a Divat, stílus, elegancia előadás volt, melyet  L. Péterfi Csaba kommunikációs vezető, kabinetfőnök tartott meg.

 

Október: Ezen a klubdélutánon A repülés és a gödöllői repülőtér története címmel tartott képes előadást  Lányi Aladár nyá. őrnagy, klubtag.

Egyéb események: Október 12-én a Nyugdíjas Akadémia programsorozat következő előadása Erzsébet királynéról szólt, az előadó Pálinkás Patrícia Zita történész, Erzsébet-kutató. Október 13-án társadalmi munkában vettünk részt a temetőben, segítettünk a Halottak Napja és a Mindenszentek ünnepére kicsinosítani a temetőt. Október 15-én került megrendezésre a Nyugdíjasok Napja, 90 évesek köszöntése program a Művészetek Házában. A Nyugdíjas Akadémia sorozat következő előadása október 26-án Királyi Váróban került megtartásra, az előadó Székelyhídi Mária gombaszakértő volt. Október 23-án részt vettünk a városi ünnepségen, és a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesületével közösen elhelyeztük az emlékezés virágait.

 

November: Hősi halottak, emlékművek Gödöllőn című előadást hallgattuk meg Fábián Balázs néprajzkutató előadásában. Hajnal Irén klubtag, idegenvezető ismertette a 2019. évi kirándulásokat., melyekre lehet jelentkezni.

Egyéb események: A Nyugdíjas Akadémia következő előadása november 9-én a Bányavidéki Telekiekől szólt, az előadó a Fábry Mihály tanár úr volt. November 23-án az időseket érintő témában Tamás Márta az önkormányzat munkatársa adott elő az akadémia keretein belül.

 

December: Az idei záró rendezvényünket a Török Ignác Gimnázium Éttermében rendeztük meg. Kellemes zene és a terített asztal mellett búcsúztattuk el a 2018-at.

Egyéb események: A klubunk december 11-én Budapestre kirándult, és Hajnal Irén vezetésével megtekintettük a Szent István Bazilikát, majd nagy sétát tettünk az adventi vásárban.

 

A minden hónapban a klubdélutánokon megköszöntöttük a születés-és névnapjukat ünneplő klubtársainkat. A kerek évfordulósok külön emléklapot is kaptak a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja Klubtanácsától.

A Nőnapon gyönyörű tavaszi virágokkal köszöntötték meg a klub férfi tagjai nőtársaikat.

 

Szurdok György elmondta, hogy a bizottságokban a klubokat képviselők: Szurdok György és Papcsák Sándor a Vezetői értekezleteken, Léber Istvánné a Titkári értekezleteken, dr. Szabó Györgyné és Szabadi János a Szociális és Kegyeleti Bizottságban, Eperjes Ferencné és Erdő Judit a Művelődési Bizottságban lelkiismeretesen végezték munkájukat, melyet a tagság nevében is szívből köszönt.

 

Köszönetet kapott Léber Istvánné titkárunk, hogy a beteg tagtársaink látogatását megszervezi, és tagtársak bevonásával egy kis ajándékkal felkeresik otthonukban a lábadozó betegeket.

 

Köszönetet kapott Hajnal Irén tagtársunk a sok élményt adó kirándulásért, a tagok érdekében tett rengeteg erőfeszítést, hogy ezek a kirándulások mindenki számára emlékezetes és sok élményt adó legyen!

 

Köszönetet kapott Lányi Aladár nyá. őrnagy a klubdélutánok technikai hátterének biztosításáért.

 

Klubunk ebben évben is működtette a honlapot (www.mhnyugdijasklubgodollo.eoldal.hu). A honlappal közvetlenebb kapcsolatot tudtunk tartani egymással és könnyebb lett a szervezés, de számos érdekes írást, és hírt is közöltünk ezen a fórumon.

 

Honlapunkon elsősorban a klubdélutánokról, a kirándulásokról, és egyéb központi illetve városi programokról, rendezvényekről készült írásokat, fotókat jelentettünk meg. Használjuk ezt a fórumot a saját, a városi és a központi programok, események, kirándulások ajánlására, de felhívjuk a tagság figyelmét számos érdekes kiállításra, rendezvényre is. Ezen kívül a klub tagjainak írásait közöljük a kirándulásokról, baráti összejövetelekről, Gödöllőt érintő történelmi eseményekről, városunkban élt, vagy megjelent történelmi személyekről.

 

Köszönetet kapott Mátrai Zsuzsa, Hajnal Irén, Lányi Aladár nyá. őrnagy aktivitásáért, hogy írásaikkal hozzájárulnak a klub eredményes működéséhez.

 

2019-ben fő feladatainkról röviden:

 

Továbbra is fő cél marad, hogy az összejöveteleinken jól érezzük magunkat, erősítsük a tagok közötti jó kapcsolatok kialakítását, egymás segítését. Ennek érdekében a vezetés továbbra is arra törekszik, hogy ezek a délutánok tartalmasak, hasznosak, és lehetőség szerint új ismeretet is adjanak a tagoknak.

 

  • Összejöveteleinket továbbra is minden hónap harmadik csütörtökén tartjuk 14 órai kezdettel a Gödöllői Civil Ház Nagytermében.
  • A klubdélutánokon és azon kívül is kellemes időtöltés biztosítsunk, és erről tájékoztassuk a tagságot. Ennek érdekében elkészítjük a 2019. évi programunkat, mely nyomtatott formában kiosztásra kerül januárban, illetve a honlapunkon és a Budapesti Nyugdíjas Klub honlapján is közzétesszük.
  • Tovább erősíteni a kapcsolatot a budapesti klub központtal és a tagozatokkal, illetve a gödöllői nyugdíjas egyesülettel és a többi városi klubbal. Ennek érdekében rendszeresen részt veszünk az egyesületi megbeszéléseken, illetve a budapesti bizottsági és klubtanácsi üléseken. Szeretnénk ösztönözni a klub tagjait, hogy az egyesületi (pl. nyugdíjas akadémia, nőnapi műsor, idősek napja, városi ünnepségek koszorúzással, szilveszteri bál) illetve a budapesti programokon (Nyugállományúak bálja, Nőnapi program, Gondtalan órák, karácsonyi műsor) minél nagyobb számban vegyünk részt!
  • Minden évben egyszeri alkalommal megtartani a klub közgyűlését, ahol beszámolunk és értékeljük az egész éves munkát, illetve szó esik a gazdálkodásunkról. 
  • A jövő évben is fontosnak tartjuk, hogy a beteg klubtársainkat meglátogassuk, és élő kapcsolatot tartsunk velük.
  • 2019-ben is szervezünk gyűjtést a budakeszi rehabilitációs intézménynek.

 

A levezető elnök kérte, hogy akinek kérdése vagy hozzászólása van az elhangzottakhoz, az most tegye meg.

 

A beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el kérdés, és nem volt hozzászólás.

 

A levezető elnök kérte, hogy a tagság kézfeltartással fogadja el a beszámolót. A tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

 

5/2019. (01.17.) sz. Közgyűlési határozat:

A Gödöllői Honvédségi Klub 2018. évi beszámoló Közgyűlése egyhangúlag elfogadta Szurdok György elnök beszámolóját a 2018. évi klub tevékenységünkről.

 

A levezető elnök kérte, hogy Léber Istvánné titkár a 2. napirendi pontnak megfelelően tartsa meg 2018. évi pénzügyi beszámolóját.

 

2.  napirendi pont: Léber Istvánné titkár 2018. évi pénzügyi beszámolója.

 

Léber Istvánné elmondta, hogy a számlánkon nyitóban 155.900 Ft volt, a beszedett tagdíjak összesen 27000 Ft volt, a honlap 6.600 Ft-os számlája és a jubileumi klubdélutánunkon elköltött 70.000 Ft kifizetése után az év végi záró egyenleg 106.345 Ft volt.

A klub a városi önkormányzat által adott támogatása a működési költségek fedezésére fordítottuk, erről az elszámolást már decemberben benyújtotta

Az elszámolásokat Mátrai Zsuzsa tag ellenőrizte, és mindent rendben talált.

A levezető elnök kérte, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatban lenne kérdése vagy hozzászólása, azt most tegye meg.

A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás nem volt, ezért a levezető elnök kérte, hogy a tagság kézfeltartással fogadja el a pénzügyi beszámolót.

 

A tagság egyhangúan elfogadta a pénzügyi beszámolót.

 

6/2019. (01.17.) sz. Közgyűlési határozat:

A Gödöllői Honvédségi Klub 2018. évi beszámoló Közgyűlése egyhangúan elfogadta Léber Istvánné titkár pénzügyi beszámolóját a 2018. évről.

 

A levezető elnök kérte, hogy az Egyebek napirendi pont alatt a bizottságok munkájáról számoljanak be a bizottsági tagok.

 

3.  napirendi pont: Egyebek

 

Dr. Szabó Györgyné a Szociális és Kegyeleti Bizottság tagja elmondta, hogy a honvédelmi törvény változása várhatóan a nyugdíjasokat is érinti, de még nem tud beszámolni róla, mert a törvényváltozás még várat magára. Felkérte a tagságot, hogy az előző évhez hasonlóan támogassa a Budakeszi Rehabilitációs Központot. Némi változás van a segélykérelmekkel kapcsolatban. Elmondta Szabó Tünde, a szociális osztály vezetőjének kérését, miszerint a segélyt kérelmező személy keresse fel az osztályt, és személyesen és szóban mondja el a helyzetét.

Az üdülésekkel kapcsolatban újdonság a vásárlási kártya, amelyre üdülés előtt fel lehet tölteni pénzt, mellyel az üdülés alatt lehet vásárolni, és ha marad a kártyán, akkor azt szeptember 30-ig vissza lehet igényelni.

Szurdok György elnök szót kért, és pontosította az elhangzottakat, hogy a honvédség által a nyugdíjasok számára nyújtott kedvezményeket a nyugállományú hivatásos katonák és családtagjaik, valamint 20 évet polgári alkalmazottként ledolgozók és azok családtagjaik vehetik igénybe.

 

Hajnal Irén elmondta, hogy a 2018. évi kirándulásokról a februári klubdélutánunkon tart vetítéses beszámolót, de a 2019. évi kirándulásokra már lehet előzetesen jelentkezni.

 

Sebő Györgyné elmondta, hogy ezúton is szeretné megköszönni Szabadi János, Papcsák Sándor, Lányi Aladár és Lányi Aladárné segítségét a Civil Ház kertjében létrehozott magas ágyás építésében.

 

Pataki Pál elnök úr hozzászólásában méltatta a klub eddigi tevékenységét, kívánva a következő évre hasonló aktív részvételt és kellemes együtt töltött időt. Az elmondottakat megerősítette, hogy az elnök úr kérte a klubba a tagfelvételét.

 

A levezető elnök elmondta, hogy októberben tisztújító közgyűlést kell tartani, mert lejárt az 5 éves megbízatása a jelenlegi vezetőségnek. A jelölőbizottság elnökének javasolja Blau Iván nyá. őrnagy tagot, a bizottság tagjainak Szili Sándor nyá. zászlóst és Reményi Gyula tagot.

 

A tisztségekre nem érkezett más jelölés, és a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a jelölteket.

 

7/2019. (01.17.) sz. Közgyűlési határozat:

A Gödöllői Honvédségi Klub tagsága egyhangúlag elfogadta, hogy a Jelölőbizottság elnöke Blau Iván, a tagok pedig Szili Sándor és Reményi Gyula.

 

A levezető elnök megkérdezte, hogy van-e még valaki, aki szólni kíván, de több hozzászóló nem volt, ezért a levezető elnök a Közgyűlést 14.55 órakor bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

Szurdok György nyá. alezredes

elnök

 

 

Lányi Aladár nyá. őrnagy

levezető elnök

 

 

 

 

 

Papcsák Sándor nyá. zászlós

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

Lányi Aladárné tag

Jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 

Mátrai Zsuzsa tag

jegyzőkönyvvezető