Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

KÖZGYŰLÉS 2017

JEGYZŐKÖNYV

 

A MH BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA GÖDÖLLŐI TAGOZATÁNAK

2017. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

 

Helye: Civil Ház 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.

Időpontja: 2017. november 16. 14 óra

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

A klub elnöke, Szurdok György nyá. alezredes köszönti a megjelenteket, megnyitja a közgyűlést, megállapítja, hogy a klub 56 tagjából 36 fő van jelen, tehát a közgyűlés szavazatképes. Az elnök javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztását. A nyílt szavazást követően a közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket.

 

Levezető elnök: Léber Istvánné

Jegyzőkönyvvezető: Mátrai Zsuzsa

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Papcsák Sándor

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Eperjesi Ferenc Gyuláné

 

A közgyűlés napirendi pontjainak javasolja:

 

 1. Az elnökség éves beszámolója a 2017. évben végzett munkáról.
 2. A bizottságok képviselőinek beszámolója a 2017. évi tevékenységükről.
 3. Az elnökség 2018. évi munkatervezetének ismertetése.

 

A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

 

1. napirendi pont:

A levezető elnök átadja a szót az előterjesztőnek, Szurdok György nyá. alezredes elnöknek.

Szurdok György előadta a 2017. évi munkáról szóló beszámolót. (Szövege mellékelve).

 

2. napirendi pont:

A levezető elnök átadja a szót dr. Szabó Györgynének, a Szociális és Kegyeleti Bizottság tagjának.

Dr. Szabó Györgyné előadta a bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót (Szöveg mellékelve).

A közgyűlés 36 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2017. évi elnökségi beszámolót és a kegyeleti bizottsági beszámolót. Határozatszám: 2017/1

 

3. napirendi pont:

A levezető elnök átadja a szót az előterjesztőnek, Szurdok György nyá. alezredes elnöknek.

Az elnökség előadja a 2018. évi munkatervét.

A jelenlévők egyhangú igen szavazattal a munkatervet elfogadták.

Határozat: 2017/2

 

A levezető elnök a közgyűlést 15,30 órakor bezárja.

 

Kelt: Gödöllő, 2017. november 16.

 

 

………………………………

a klub elnöke

 

 

....................................                                              ....................................

jegyzőkönyvvezető                                                    levezető elnök

 

 

 

…………………………....                                         ......................................

jegyzőkönyv-hitelesítő                                              jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

Az elnökség beszámolója a 2017. évi tevékenységről:

 

Ebben az évben is hasonlóan az elmúlt évekhez, minden hónapban találkoztunk egy alkalommal. Ismét belaktuk a Civil Házat, amelyben nem sokat változott elhelyezésünk.

 • Az elmúlt hónapokban előadásokat hallgattunk
 • Központi rendezvényeken vettünk részt
 • Gödöllő város életében (Civil utca, koszorúzások, akadémiai előadások, temetői sírok gondozása) is aktívan részt vettünk.

A klub létszámának alakulása:

 • 2017. január 01-én 54 fő nyilvántartott tagja volt
 • kilépett az év során 5 fő
 • új felvétel az év során 9 fő
 • 2017. december 31-én a taglétszám 58 fő.

A klub korfája:           

90-95

1

85-90

3

80-85

7

75-80

6

70-75

19

65-70

13

60-65

5

50-60

3

50-nél fiatalabb

1

 

A klubvezetés tevékenysége:

Rendszeresen részt vettünk a Klubtanács, a Titkári, a Szociális és Kegyeleti Biztossági és a Közművelődési Bizottságok ülésein.

Közművelődési Bizottság: MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának Közművelődési Bizottságában a Gödöllői tagozatot ez évtől kezdődően ketten képviselték: Erdő Judit és Eperjes Kati. A bizottsági ülések havi rendszerességgel kerültek megrendezésre.

Az itt elhangzott információkat – kiemelve a kulturális rendezvényeket –kirándulásokat, múzeumlátogatásokat – a klub honlapján jelentetjük meg. Ezen a fórumon adunk tájékoztatást kivonatos formában a Stefánia Palota havi programjairól is.

Kiemelném a márciusi kirándulást, amelyen a Budapesti Klubok tagjai Gödöllőre látogattak el. A helyi idegenvezetőnknek, klubtagunknak, Hajnal Irénkének segítségével  igen tartalmas, sok látnivalót magába foglaló sétán vehettünk részt. A csoport tagjai jól érezték magukat, és elhatározták, hogy visszatérnek Gödöllőre. A sétát megörökítő képekből néhány a honlapra is felkerült.

A teljesség igénye nélkül a 2017-ben szervezett kirándulások és múzeumlátogatások:

Kirándulások: Gödöllő, Neszmély, Szolnok, Hortobágy, Edelény.

Múzeumok: Kresz Géza Mentő Múzeum, Szoborpark, Óbudai Helytörténeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Aquincum, Vasúttörténeti Múzeum, Nemzeti Múzeum.

A Bizottság munkájának és tagjainak éves értékelésére a novemberi záró ülésen kerül sor.

A következő évre vonatkozóan megállapodtunk, hogy a tagozatok informálják egymást a rendezvényeikről, így elkerülhetőek az átfedések és egyes programokon is több érdeklődő vehet részt. 

 

Szociális és Kegyeleti Bizottság: MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Szociális és Kegyeleti Bizottsága minden hónap utolsó szerdáján ülésezik, minden bizottsági ülésen ott voltunk a képviselőnk személyében, és aktívan részt vettünk a bizottság munkájában. Március hónapban három segélykérelmet nyújtottunk be az illetékes parancsnokságra. Májusban nagy számban vettünk részt a Honvéd Kórházban az egészségügyi napon, és többek gyűjtöttek használati tárgyakat, gyógyszert, ruházatot a Budakeszi Rehabilitációs Osztály számára. Az üdültetéssel és a kegyeleti tevékenységgel kapcsolatban Bálavári Miklós százados előadást tartott az októberi klubnapunkon.

 

A végére a 2018-as évi varható feladatokról:

 

 • Továbbra is marad a 3. csütörtök
 • A Budapesti Nyugállományúak Klubjához csatlakoztunk, 5 évi összefoglalás
 • Hagyományos rendezvényeken való részvétel
 • A honlapunk további működtetése
 • tevékenyen részt venni a városi rendezvényeken

 

JANUÁR:

Klubdélután 2017. január 19-én a rossz időjárás és a csúszós utak ellenére is szinte teljes létszámmal jelentek meg tagjaink. Pezsgővel köszöntem meg az elmúlt évben végzett munkát és boldog új évet kívántam.

Külön megköszöntem munkájukat és segítségüket:

Léber Istvánné titkár, Papcsák Sándor nyá. zls. elnökhelyettes, Dr. Szabó Györgyné szociális - és kegyeleti bizottság megbízottja, Erdő Judit közművelődési bizottság megbízottja, Tóth Péter Csaba mk. nyá. alezredes, Lányi Aladár nyá. őrnagy, Kovács László nyá. tzls, Hajnal Irén, Szabadi János, Mátrai Ferenc, Szabó Lászlóné, Székács Antalné, Karádi Lászlóné, Tóth Mihályné, Mátrai Zsuzsa tagjainknak. A klub vezetősége könyvjutalomban részesítette Mátrai Ferencné Terikét, akinek ezúton is kívánunk mielőbbi felépülést.

Ezt követően Léber Istvánné pénzügyi beszámolóját hallgattuk meg, amely majd honlapunkon is olvasható lesz.

A délután hátralévő idejében röviden áttekintettük még a 2017. évi programunkat, és a kirándulásokat.

 

FEBRUÁR:

Klubdélután 2017. február 16-án Kirándulásaink 2016 címmel beszámolót hallgattunk meg Hajnal Irén idegenvezető klubtag előadásában és Temesvári Gabriella fotós képeit tekintettük meg. Hajnal Irén elmondta, hogy az év során 14 alkalommal szervezett és bonyolított le a kirándulást, melyeken 900 fő vett részt. Temesvári Gabriella a kirándulásokon készült fotóiból készített egy vetített képes bemutatót, melyen felelevenítette a kirándulások élményeit.

Örömmel számoltam be róla, hogy a budapesti közgyűlésen titkárunkat, Léber Istvánnét a klub érdekében végzett munkája elismeréseként a klub elnöki tanácsa dicséretben és tárgyjutalomban részesítette.

Említést tettem róla, hogy fontosnak tartjuk a klubunk mindennapjainak dokumentálását. Eddigi években a klubdélutánok, rendezvények, kirándulások és a honlap eseményeiről, írásairól kiadványt készítettünk, és a városi könyvtárban helyeztük el! Az idei évtől digitális formában fogjuk archiválni a tevékenységünk emlékezetes pillanatait!

Ezt követően a Nemzetközi Nőnap alkalmából a klub férfitagjai nevében szeretettel köszöntöttem a nőtagokat egy-egy szál virággal.

Egyéb programok, események a hónapban: Ebben a hónapban Hajnal Irén vezetésével az Idegenvezetők Világnapja hétvégéjén február 24-én Rendőr lovas programra, 25-én az Istvánmezőre és a Lóversenypályára kirándulhattunk!

Több klubtársunk vett részt az Idegenvezetők Világnapja gödöllői programjain.

Idén februárban is nagyon jó hangulatú farsangi bált rendeztek a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban, melyre sokan el tudtak menni a klubunkból.

 

MÁRCIUS:

Klubdélután 2017. március 16-án vendégünk volt Pataki Pál, a Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesület elnöke. A klubdélután első részében Erdős László nyá. ezredes előadását hallhattuk Toma Andrásról, az utolsó magyar hadifogolyról. A délután második részében elszavaltam Arany János: A fülemüle című versét, ezt követően egy megzenésített versem hangzott el.

Egyéb programok, események a hónapban: Ebben a hónapban kedves meghívásnak tettünk eleget és részt vettünk a Nőnapi rendezvényen a Honvéd Kulturális Központban, mellyel a Budapesti Nyugállományúak Klubja Központ vezetősége ajándékozta meg a tagozatok nőtagjait!

A Budapesti Nyugállományúak Klubja tagozatai 2017. március 29-én Gödöllőre kirándultak. A 28 fős csoportot Hajnal Irén klubtagunk kalauzolta, és mutatta be városunk nevezetességeit, látnivalóit.

 

ÁPRILIS:

Klubdélután 2017. április 20-án meghallgattuk Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna egyetemi docens előadását a Csörsz-árok Mente Egyesület tevékenységéről és a titokzatos Csörsz-árokról.

Egyéb programok, események a hónapban: 2017. április 05-én részt vettünk a budapesti Honvédkórházban az egészségmegőrző és szakorvosi programon, ahol az Időskori általános egészségügyi problémák témában hallhattunk előadást.

 

MÁJUS:

Klubdélután 2017. május 18-án Six Edit a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöke, valamint Kecskés Judit városi civil referens előadását hallhattuk a gödöllői civil szervezetek munkájáról, tevékenységéről. Beszámoltam a Honvéd Kórház Budakeszi Utókezelő Osztályánál tett látogatásról, ahova a tagok által adományozott értékes használati tárgyakat és gyógyszereket vittünk.

Egyéb programok, események a hónapban: Május 6-án a Csörsz-árok Mente Egyesület szervezésében valkói kiránduláson vettünk részt.

Május 20-án az egyesület szervezésében Kecskemétre utazhattak klubtagjaink.

Május 22-én részt vettünk a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban rendezett tablókiállítás megnyitóján, melyen a Széchenyi István munkásságát bemutató tablóval klubunk is képviselte magát.

 

JÚNIUS:

Klubdélután 2017. június 08-án a félévzáró rendezvényünket a gödöllői Török Ignác Gimnázium éttermében tartottuk, az előző évekhez hasonlóan terített asztalok mellett.

Először köszöntöttem a klub nagyszámban érkezett tagjait, és örömömet fejeztem ki, hogy a tagok most is, mint egész évben ilyen aktivitást mutatnak.

Ezen a délutánon a kellemes hangulatról Mészáros Adrienn operaénekes, Vas Varga László énekes és partnere operett slágereket és nótákat adtak elő, melyhez Papcsák Sándor elnökhelyettesünk biztosította az aláfestő zenét. Köszönet érte!

Egyéb programok, események a hónapban: Június 12-15-én és június 19-22-én a klubtagjaink Gyulára kirándulhattak az egyesület többi tagszervezetének tagjaival Hajnal Irén vezetésével.

 

Július-augusztus hónapokban nyári szünetre mentünk.

 

SZEPTEMBER

A 2. félév első klubdélutánját szeptember 21-én tartottuk. A délután első programja volt Dr. Reindl László előadása az Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület tevékenységéről. Az előadás után a tagság részéről nagy volt az érdeklődés, sok kérdés hangzott el, és kaptunk válaszokat az előadótól és az egyesület elnök asszonyától, Dömök Mihálynétól.

Egyéb programok, események a hónapban: Szeptemberben Esztergom-Párkányra kirándultak az érdeklődők, a résztvevők véleménye szerint nagyon jól sikerült, kellemes időben és jó hangulatban töltötték el a szabadidőt!

Szeptember 15-én a Nyugdíjas Akadémia meghívására Dr. Gémesi György polgármester volt az előadó, sok klubtagunk hallgatta meg az előadását.

Szeptember 19-én Hajnal Irén vezetésével Sopronban és a Fertői tónál jártunk, sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, egész nap esett, de szerencsére a csoport optimizmusát nem tudta elvenni.

 

OKTÓBER

Klubdélután 2017. október 19-én meghívott vendégünk volt Bélavári Miklós százados, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartási Parancsnokság állományából, aki a Magyar Honvédség rendelkezései közül a nyugdíjasokat érintőket mondta el. Itt főleg az üdülési lehetőségekről és a kegyeleti tevékenységről volt szó. Többen érdeklődtek az idényjogosultság megszerzésének módjáról is. Ezen a klubdélutánon már a 2018. évi programokról is beszéltünk, Hajnal Irén idegenvezető, klubtag már elkészítette a jövő évi kirándulástervezetet, már lehetett rá előzetesen jelentkezni.

Egyéb programok, események a hónapban: Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepélyes keretek között Dr. Simicska Lajos honvédelmi miniszter az Aranykor kitüntetés arany fokozatát Dr. Csabai Károly nyá. ezredesnek, a kitüntetés bronz fokozatát Szurdok György nyá. alezredesnek adományozta.

Október 6-án részt vehettünk Hajnal Irén vezetésével a Budai Várban egy kellemes sétán, ahol megtekinthettük a vár fontos nevezetességeit.

Október 13-án civil kezdeményezésre társadalmi munkát szerveztek a Dózsa György úti temetőben, melyre több tagtársunk is jelentkezett, és munkájukkal hozzájárultak a temető ünnepi arculatához.

Az idősek Világnapja alkalmából október 15-én rendezték meg a Művészetek Házában a Nyugdíjas napot, melyen Dr. Gémesi György polgármester köszöntötte a 90 éveseket és a még idősebb gödöllői lakosokat. Többek között köszöntötte Vass Károlyné Babi nénit és Goldner Józsefné Gyöngyikét 95. születésnapjuk alkalmából. 

Októberi klubdélutánon megtekintettük Dudásné Borcsányi Irén gyengénlátó, amatőr festőművész kiállítását, gratuláló szavainkat a vendégkönyvbe is bejegyeztük.

 

NOVEMBER

Klubdélután 2017. november 16-án tartottuk meg a taggyűlésünket. Beszámoló hangzott el a 2017. évi tevékenységünkről, majd a tagság újraválasztotta a vezetőséget, akik ebben az évben is, mint eddig minden évben nagyon jó munkát végeztek.

 

DECEMBER

Klubdélután 2017. december 14-én 16 órától tartottuk meg a gödöllői Török Ignác Gimnázium éttermében az évzáró rendezvényünket. Remek ételek, italok, sütemények, és kellemes zene mellett gyorsan telt az idő.

Egyéb programok, események a hónapban: December 8-án a Nyugdíjas Akadémia meghívására ismét meghallgattuk Dr. Erdős László nyá. ezredes színvonalas előadását az utolsó magyar hadifogoly történetéről.

December 30-án a Nyugdíjas Egyesület megrendezte a Nyugdíjasok Szilveszteri Mulatságát, mint minden évben, most is nagyon jól sikerült!

 

Mint mindig idén is minden hónapban megköszöntöttük a születés-és névnapjukat ünneplő klubtagjainkat.

 

Kirándulások 2017-ben:

Február 24-25-26. P-Szo-V:  Idegenvezetők Világnapja, budapesti városnézés

Május 20. szombat:               Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása

Május 23. kedd:                    Budakeszi Vadaspark

Június 13-14-15. K-Sze-Cs:    Gyula-Békéscsaba-Szanazug autóbusszal

Szeptember 26. kedd:          Esztergom-Párkány autóbusszal

Október 6. kedd:                  Séta a budai Várban

 

Gödöllői Nyugdíjas Akadémia előadásai:

Február 17. péntek 16.00: Pálinkás Patrícia Zita, történész, Erzsébet-kutató előadása

Március 3. péntek 16.00: Nochta Pál  és Miklós Tibor előadása Hangos Biblia az idős és rosszullátók szolgálatában. (hangos Biblia adományozása a hallgatók részére)   

Március 24. péntek 16.00: Dr. Szabó Károly főorvos előadása a Hallásélettan, modern hallásjavító módszerek.

Április 7. péntek 16.00: Kriech György előadása Kőrösfői Kriesch Aladár munkássága.

Április 21. péntek 16.00: Dr. Fábián Zsolt volt alpolgármester előadása

Május 5. péntek 16.00: Új Ágnes SZIE  bemutatása és a  botanikus kert megtekintése.

Június-Július-Augusztus nyári szünet

 

szeptember 15. péntek 16 órakor: Dr. Gémesi György polgármester előadása, konzultáció

október 06. péntek 16 órakor: Mester Attila szakosztályvezető előadása

október 27. péntek 16 órakor: Szabó Csaba előadása

november 10. péntek 10 órakor: Dr. Jeney László egyetemi adjunktus előadása

november 24. péntek 16 órakor: Pálinkás Patrícia történész Erzsébet-kutató előadása

december 08. péntek 16 órakor: Erdős László nyá. ezredes előadása

 

A Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete más programja 2017-ben

június 11. vasárnap: Nyugdíjasok Juniálisa

 

október 15. vasárnap: Nyugdíjas nap

 

december 30. szombat: Nyugdíjas szilveszter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete 2017.11.16 Klubdélután

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.