Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2015. éves beszámoló a tevékenységünkről

BESZÁMOLÓ A 2015 ÉVI KLUB TEVÉKENYSÉGRŐL

 

A beszámoló első részében szólni kell arról, hogy ez év június 3-án hosszú betegség után elhunyt klubtársunk Kiszel Istvánné nyá. főtörzsőrmester, aki a MH. Pest Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság Érdekvédelmi részlegénél  állománykezelőként teljesített szolgálatot , onnan helyezték nyugállományba. Nyugdíjasként a Gödöllői Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubjában hosszú éveken át hasznos és lelkes tevékenységet végzett a klubtagság érdekében. Marikát június 19-én helyezték örök nyugalomba az isaszegi temetőben. Emlékét megőrizzük.

Harmadik éve, hogy több éves szünet után újjáalakult klubunk megkezdte tevékenységét. Az első két évet sikeresen zártuk, és ugyanezt mondhatjuk el a 2015 évben végzett munkánkról is.

A klubdélutánokat minden hónap harmadik csütörtökén tartottuk meg.

A klub vezetősége 2015 évben:

Elnök: Szurdok György nyá. alezredes

Elnökhelyettes: Papcsák Sándor nyá. zászlós

Titkár: Léber Istvánné

Vezetőségi tagok: dr. Szabó Györgyné és Erdő Judit.

 

A MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja vezetőségével tartott jó kapcsolat alapján sikeresen vezették klubunkat. Áldozatos munkájukat köszönjük!

 

Első klubdélutánunkat januárban tartottuk meg, melyen klubvezetőnk tájékoztatást tartott a Budapesti Klubtanács üléséről és a vezetőség választásról. Ezután megkaptuk az I. félévi programtervünket, melyet megtárgyalás után a klubtagság elfogadott.

 

Februárban dr. Juhász Árpád geológus kutató volt a vendégünk. Nagy érdeklődéssel hallgattuk előadását utazásairól, kutatásairól és az ezekről szóló könyveinek bemutatását.

 

Márciusban Schmiedtné Balla Andrea okleveles szín-és stílustanácsadó „ Az egyén színei és stílusa” címmel érdekes előadást tartott gyakorlati tanácsok kíséretében.

 

Áprilisban dr. Hargittai Gábor újságíró, történészkutató „A Szamár-sziget szellemkatonái” címmel tartott vetítéses előadást az I. világháborúban megkínzott és meggyilkolt 85 ezer magyar és osztrák katona hősi haláláról.

 

Májusban a helyi szociális ellátásról tartott előadást dr. Tamás Márta, a helyi önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztály vezetője.

 

Júniusban zártuk mozgalmas első félévünket, terített asztalok mellett, vidám hangulatban. Kedves vendégeink voltak a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja Személyi Tagozata tagjai és vezetői, Nagy Csaba nyá. alezredes, Harki Péter nyá. ezredes és Erdős László nyá. ezredes, a XIII. kerület képviselője.

 

Második félév első klubdélutánját szeptember 17-én tartottuk meg „Felkészülés a téli hónapokra, egészségtudatos életmód” címmel előadást hallgattunk meg. Az előadó Bélteki Melinda életmód tanácsadó volt. Ezen a klubdélutánon megbeszéltük a II. félévi programtervünket.

 

Októberben Erdős László nyá. ezredes tartott előadást „70 éve történt” címmel. Előadásában főként a Normandiai partraszállásról vetített képeket, térképeken láthattuk a hadművelet alakulását. Szólt a partraszállás előzményeiről, és a partraszállást követő eseményekről, melyek elvezettek hazánk felszabadításához, a II. világháború befejezéséhez, és Japán kapitulációjáig.

 

Novemberben „Amerikában jártam” címmel Lányi Aladár nyá. őrnagy klubtársunk vetítéses előadását láthattuk amerikai útjáról.

 

December 17-én tartottuk meg a 2015 évi utolsó klubdélutánunkat terített asztalok mellett.

 

A minden hónapban megtartott klubdélutánokon megköszöntöttük a születés-és névnapjukat ünneplő klubtársainkat. A kerek évfordulósok külön emléklapot is kaptak a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubtanácsától. A Nőnapon gyönyörű tavaszi virágokkal köszöntötték meg a klub férfi tagjai a nőtársaikat.

 

Hajnal Irén idegenvezető klubtársunk szervezésében 10 alkalommal vehettünk részt kirándulásokon:

 

2015. február 22-én az Idegenvezetők Világnapján hajóval Budapesten

2015. május 12-én a Wekerle telepen Budapesten

2015. június 4-én a Hortobágyon

2015. június 27-én Egerben

2015. július 4-5 ill. 18-19-én Szatmár (Románia)

2015. szeptember 26-án Nagykunság, Karcag és környékén

2015. október 6-án A Földtani Intézetben és a Stefánia Palotában

2015. december 14-én a budapesti Planetáriumban

 

Ezek a kirándulások feledhetetlen élményként élnek és maradnak meg bennünk, különösen a szatmári kirándulásunkon szerzett emlékeink lettek igazán maradandóak.

 

Klubunk ez évben nagyot lépett előre a kommunikációban azzal, hogy elindítottuk a honlapunkat (www.mhnyugdijasklubgodollo.eoldal.hu). A honlappal közvetlenebb kapcsolatot tudunk tartani egymással és könnyebb lett a szervezés, klubunk és városunk sokszínű irodalmi, zenei és sport rendezvényeire, ünnepségeire és a kirándulásokra.

 

Honlapunkon a klubdélutánok eseményeiről szóló írások, ezen kívül kirándulások képei, a Duflex Fotográfiai Stúdió kiállításainak képei, a klubtagok írásai jelennek meg. Írásokat közlünk Gödöllőt érintő történelmi eseményekről, városunkban élt, vagy megjelent történelmi személyekről. Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, kiemelkedő eseményekről.

 

Honlapunk szerkesztője: Mátrai Zsuzsa klubtársunk. A rendezvényekről a fotókat Tóth Péter Csaba nyá. mk. alezredes klubtársunk készíti, az írásokat, cikkeket Mátrai Ferencné klubtársunk írja.

 

Munkájukkal hozzájárulnak a klub eredményeihez.

 

A HONLAPON MEGJELENT, SZERKESZTŐSÉGÜNK ÁLTAL KÉSZÍTETT ÍRÁSOK

 

Január: „A Dél-Szláv háború” című írás Papcsák Sándor nyá. zászlós, elnökhelyettes januári előadásához kapcsolódóan. A képeket az előadó bocsátotta rendelkezésünkre.

 

Február: „Magyar utazók kiállítása az érdi Földrajzi Múzeumban” című írás dr. Juhász Árpád előadásához kapcsolódóan.

 

Március: 25. évfordulóra készülünk. A Nyugdíjas Egyesület felhívására készített írásmű a klubunk 25 éves történetéről.

 

A klub történetét bemutató írás az önkormányzat számára.

 

Az 1848. március 15-ei ünneppel kapcsolatos képes ismertetést jelentettünk meg, és ismertettük Kossuth Lajos imáját a Kápolnai csatában elesett honvédek temetésén.

 

Április: A Duflex Fotográfiai Stúdió „Művészetek kertje” kiállításáról írtunk.

 

Kirándulásokat ajánlottunk klubtagjainknak: Börzsönybe, Esztergomba, hajóval Zebegénybe, és Bécsbe.

 

Írtunk a majki remeteségről.

 

Május: május 9-én „70 éve ért véget a II. világháború Európában” címmel jelent meg írásunk a honlapon.

 

Ismertettük Zita császárné és királyné életét Gödöllő városhoz fűződő kapcsolatát.

 

Június: Képes ismertetést közöltünk a polgári Magyarország kialakulásáról

 

Megemlékeztünk  Deák Ferencről, a kiegyezésről, Ferenc József és Erzsébet császárné magyar királlyá ill. királynővé koronázásáról. Gödöllő város szerepéről ezekben a történelmi eseményekben, és a város ünnepi rendezvényéről.

 

A Feltalálók napja alkalmából ismertettük a magyar tudomány fejlődését a 18. századtól napjainkig, ezen kívül ismertettük a magyar Nobel díjasok névsorát.

 

Augusztus: Megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről, augusztus 20-ról.

 

Szent István királyunk államalapító tevékenysége

 

Augusztus 20-án Vass Károlyné, Babi néni a Nyugdíjas Egyesület elnöke megkapta a „Gödöllő város díszpolgára” kitüntető címet.

 

Szeptember: Megemlékeztünk a II. világháború befejezéséről, Japán szerepéről a II. világháborúban. Érdekes írást jelentettünk meg Vagyin Osztyapenkóról, Ilja Osztyapenkó az elesett parlamenter unkájáról.

 

Október:  Október  1-én megemlékeztünk az Idősek Napjáról. Ezen a napon Sári Lászlóné nyá. zászlós klubtagunk „Aranykor Kitüntető Cím Bronz Fokozat” kitüntetésben részesült.

 

Magyar Golgota címmel megemlékeztünk hazánk kegyeleti ünnepéről, október hatodikáról, az aradi 13 vértanú kivégzéséről.

 

Közöltük Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve című költeményt.

 

Október 20-án volt 25 éves a Gödöllői Képviselő Testület, erről Híreinkben írtunk.

 

Október 25-én volt 25 éves a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület, erről Híreinkben írtunk.

 

Október 31-én megemlékeztünk a Reformáció emléknapjáról.

 

November: Írásokat jelentettünk meg:

Göncz Árpád volt köztársasági elnök november 6-ai temetéséről

Dr. Habsburg Ottó, Gödöllő város díszpolgárának születésnapja alkalmából

Erkel Ferenc, a Himnusz zeneszerzőjének november 7-ei születésnapja alkalmából

Az Országos Földtani Intézetben tett kirándulásról és a múzeum történetéről

A Zöld Híd Hulladékgazdálkodó Kft. telephelyén tett látogatásról

November 13-a, a Magyar Nyelv Napja

November 18-a Zrínyi halálának évfordulója a könyve árverésre bocsátása kapcsán

 

December: Ismertettük a karácsony ünnepének eredetét, jelentőségét.

 

Közöltük Petőfi Sándor: Téli esték című költeményét.

 

 

HONLAPUNKON TÖRTÉNŐ FELHÍVÁSUNK EREDMÉNYEKÉNT

 

 

Március 15-én sokan vettünk részt a központi rendezvényen a Petőfi szobornál és a temetőben, ahol megkoszorúzzák a 48-as Hősi Emlékművet. A lovas huszárok felvonulásával az Isaszegi csatára emlékeznek, és arra, hogy az Isaszegi csata után Kossuth Lajos a Gödöllői Királyi Kastélyban ülésezett a parancsnokaival.

 

Áprilisban kulturális sétát szervezett a város. Gödöllő természeti szépségei megihlették az alkotókat. Ide vonzották a művészvilág színe-javát. Petőfi Sándort is. Ezen a sétán a városban alkotók emlékházait, tevékenységeik színhelyeit és a gyönyörű parkokat kerestük fel.

 

Május 1-én a Lázár lovas tanyán és a város parkjaiban rendezett majálisokon sokan részt vettek. Szívesen néztük a sok vidám műsort, hallgattuk a gyermekek vidám kacagását.

 

A kastélyban Szinyei Merse Pál, Munkácsy Mihály, Székely Bertalan és kortársaik műveiből rendezett kiállítást nézhettük meg.

 

Hívtuk klubtársainkat az Anyák napi rendezvényre, a Főtérre, ahol civil szervezetek képviselői szép műsorral köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat.

 

Május 9-én a II. világháború európai befejezésének napján néhányan kisétáltunk a temetőbe és megkoszorúztuk a Hősök Emlékművét.

 

Május 31-én a Gyermeknapra sok-sok műsorral készült a város. Ezen a napon a Hősök Emléknapjáról is megemlékeztünk. A MATASZ (Magyar Tartalékosok Szövetsége) és a Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség Honvédelmi napot rendezett. Az érdeklődők kipróbálhatták a fegyvereket és a műszaki berendezéseket. A fiatalokat leginkább a lövészet érdekelte.

 

A polgári Magyarország kialakítása, Ferenc József császár és Erzsébet császárné magyar királlyá és királynévá koronázására emlékezve június 6-7-én koronázási hétvégét rendeztek a Gödöllői Királyi Kastélyban. A város lakossága átélhette a múltat. A királyi pár vonattal érkezett, és onnan a huszárokkal, udvartartásukkal érkeztek meg a Kastélyba. A látványos kosztümös jelenetek, családi programok, játszóudvarok vonzották az érdeklődőket!

 

A Múzeumok éjszakáján klubtagjainknak sok szép élményben volt része a város kulturális intézményeiben.

 

A klubtagjaink számos kiránduláson vettek részt, melyekről az élménybeszámolókat és a fotókat készítettek, melyeket megjelentettük a honlapunkon.

 

Elkészült a 2013. és 2014. évi tevékenységünket összefoglaló kiadványunk fűzött formában, melyeket a Városi Könyvtár Archívumában helyeztünk el.

 

Június 27-én a szovjet katonák kivonulása alkalmából ünnepeljük a Magyar Szabadság Napját Gödöllőn. Idén az Orient Zenész Színház előadása látható a Világfánál. A Világfa városunk egyik büszkesége, mert az ország legnagyobb fából készült műalkotása. Az ünnepségen átadásra került a Magyar Szabadság Díj, melyet idén Böjte Csaba szerzetes kapott meg.

 

 

OBSITOSBAN MEGJELENT CIKKEK

 

Ebben az évben három cikkünk jelent meg az Obsitos újságban.

 

Május-júniusi számban jelent meg a 25. évfordulóra készülünk című írásunk. Ezt a cikkünket a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület felhívására írtuk meg.

 

Gödöllő 2015. év őszén ünnepli az első szabad önkormányzati választás 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból kiadványt jelentetett meg a városban tevékenykedő civil szervezetek 25 éves tevékenységéről. Cikkünk megjelent a kiadványban. Ezért küldtük el az Obsitos szerkesztőségének is. Örömünkre cikkünk megjelent az Obsitos újságban.

 

A másik cikkünk címe: „Nyílt levél Pintér Sándorhoz” Ez a cikkünk az I. világháborúban 85 ezer magyar és osztrák honvéd hadifogoly megkínzásáról és elpusztításáról szólt, melyről sajnos csak napjainkra megfeledkezett a világ. 

 

A harmadik Hajnal Irén klubtársunk tollából való, aki a nagykunsági kirándulásunkról írt élménybeszámolót.

 

A HONLAPON MEGJELENT FOTÓK

 

Honlapunk részére a fotókat Tóth Péter Csaba nyá. mk.  alezredes készíti. Szép felvételei, kiállításai mozgósítani tudják klubtagjainkat a város rendezvényeire, ünnepségeire, a kirándulásokra.

A következő főbb felvételeiben gyönyörködhettünk:

 • Idegenvezetők világnapja
 • Kis Balázs szobor avatás
 • Gróf Teleki Pál sírjának koszorúzása
 • Isaszegi csata emlékünnepsége
 • Muhi csata emlékünnepsége
 • Magyar Zászló és Címer emléknapja
 • Juhász Árpád emlékkiállítás a GIM-házban
 • Gödöllőn innen-Gödöllőn túl Tóth Péter fotókiállítása a Civil házban
 • Gödöllői ünnepek és hétköznapok újratöltve az Idősek Otthonában
 • Hősök emléknapja
 • Város ismereti túra
 • Birodalmam alatt… a Királyi Váróban
 • Művészetek Kertje címmel a Duflex Fotográfiai Stúdió tárlata a Művészetek Házában
 • Danis János EFIAP Szénégetők fotókiállítása a Civil házban
 • Múzeumok éjszakája
 • Pozsonyi csata emlékünnepség és koszorúzás
 • Pest megyei Értéktár kiállítás a Királyi Kastélyban
 • Takács Gábor kiállítása a Levendula Galériában
 • Erdély Gödöllője, a  gernyeszegi Teleki kastély
 • Fotók a kalaznói Stallgalerie rendezvényéről
 • Augusztus 20-ai Szent István napja, ünnepség felvételei
 • Vass Károlyné a Város Díszpolgára kitüntetés átadása
 • Civil piknik
 • Lőrincz Ferenc festőművész kiállítása a Levendula Galériában
 • az Október 23-ai ünnepi megemlékezés képei
 • A Kőrösfői díj átadásáról készült fotók
 • a klubdélutánokon készített fotók

 

 

Írta, és összeállította: Mátrai Ferencné klubtag

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.