Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2014. évi beszámoló a tevékenységünkről

2014.12.31

 

A létszámunk ebben az évben 41 főre növekedett, ezért összejöveteleinket tágasabb helyen, a gödöllői Civil Ház nagytermében tartottuk, és tartjuk minden hónap harmadik csütörtöki napján 14 órakor.

 

2014-ben elhunyt Bartha József klubtársunk. Emlékét megőrizzük!

 

Klubunk 2014. évi eredményes tevékenységéhez adottak voltak a feltételek.

 

A klub vezetősége 2014. évben:

Klubvezető: Szurdok György nyá. alezredes

Elnökhelyettes: Tóth Péter nyá. mk. alezredes

Titkár: Léber Istvánné klubtag

Közművelődési felelős: Erdő Judit klubtag

Kegyeleti felelős: dr. Szabó Györgyné klubtag

 

Klubunk megfelelő összeköttetésben működött a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubjával: a tagság szervezését, a velük való foglalkozást, a nyilvántartások pontos vezetését, a pénzügyi eszközök pontos elszámolását hozzáértéssel, lelkiismeretesen, önzetlenül végezték, szervezték a kulturális, szociális tevékenységet.

 

Feladatainkhoz szükséges pénzügyi keret a tagdíjakból, a központtól kapott összegből, és az összejöveteleinken befizetett 100 Ft-okból biztosított volt.

 

Klubunk életére jó hatással van, hogy Gödöllő gyönyörű környezetével, kultúrájával, zenei életével, szellemiségével, egyetemes történelmi hagyományait ápoló, dinamikusan fejlődő, békés város, ahol jó élni és ahol az emberi közösségek között erősek a kapcsolatok. Gyakoriak a jelentős testvérvárosi küldöttségek látogatásai, a közös programok szervezése, növelve városunk nemzetközi ismertségét, tekintélyét. Klubunk folyamatosan bekapcsolódik a város színes, mozgalmas életébe. Részt veszünk más szervezet rendezvényein, közös kirándulásokon, fogadjuk a hozzánk érkező vendégeket, előadókat.

 

A jó feltételek alapján 2014. évben színes klubprogramot tudtunk összeállítani, melyet maradéktalanul teljesítettünk.

 

Januárban megtisztelte klubunkat Dr. Gémesi  György polgármester úr „Merre tovább Gödöllő” címmel ismertette az önkormányzat előtt álló feladatokat, és válaszolt a feltett kérdésekre.

 

Februárban vetítéssel egybekötött úti beszámolót hallgattunk meg Albániáról, közművelődési felelősünk, Erdő Judit előadásában. Különleges élmény volt számunkra ezen ősi műemlékekkel rendelkező ország életének, harcainak, szokásainak bemutatása.

 

Márciusban, a hagyományokhoz híven, megemlékeztünk a nőnapról. Részt vettünk a városi rendezvényen is. Tavaszi varázsa volt a sok szép, színes virágnak, az elhangzott kedves, köszöntő szavaknak. Ebben a hónapban kedves vendéget köszönthettünk klubunkban. Nagy Gyula nyá. ezredes a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja elnöke tartott előadást az új MH nyugdíjasokat is érintő törvényről. Válaszolt a sok feltett kérdésre.

 

Városunkban a Régi Ház – 2014. Kezdet és vég című tematikus programsorozattal emlékeztek meg az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról.

Ennek keretében a Gödöllői Nyugdíjas Akadémia vezetősége felkérte klubunkat két műsoros délután megrendezésére a Gödöllői Művészetek Házában.

Az első rendezvényre április hónapban került sor.

Először Gaálné Dr. Merva Mária nyá. múzeumigazgató megnyitotta a műsorhoz kapcsolódó Duflex Fotográfia Stúdió kiállítását az I. világháborús emlékművekről készült fotókról, melyek közül többet Tóth Péter Csaba nyá. mk. alezredes, klubunk elnökhelyettese készített.

A megnyitó után Domokos József nyá. ezredes előadása következett az első világháború kitörésének körülményeiről, a főbb hadszínterekről, a magyar katonák helytállásáról, szenvedéseiről.

Az előadást emlékezetes, szép műsor követte: a Gödöllői Táncegyüttes, vezetője Széphalmi Judit, azután Balassi Bálint Bajtársi Egyesület énekkara, Dorka József vers, Kozári János, Németh Rábai Ferenc ének, Soós Gabriella gödöllői zongoratanárnő zongorakíséretével.

A műsor után Rózsafi János történész filmvetítéssel egybekötött előadásából megismerhettük napjaink doberdói fennsíkját, a hatalmas katonatemetőt, ahol több ezer magyar katona nyugszik.

Végezetül Hajnal Irén nyá. tanárnő klubtagunk figyelmet érdemlő családi emlékeit osztotta meg velünk. Emlékműsorunkon részt vettek meghívott vendégeink: Forgács Judit őrnagy, helyőrség parancsnok, Vass Károlyné a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke, Tábikné Schurmann Szilvia a Művészetek Háza előadója.

 

Májusban a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportjának előadója, Horváth Anikó tartott igen hasznos előadást a nyugdíjasokat érintő bűnesetekről és azok megelőzéséről, kivédéséről. Kérdéseinkre sok nagyon hasznos, gyakorlati tanácsot adott.

 

Június hónapban zártuk a félévet, a klubdélutánon a Karizma Művészeti Együttes, Csontos Ibolya és társulata adott számunkra egy felejthetetlen, vidám műsort.

 

A második félév első összejövetelét szeptember hónapban tartottuk. Vendégünk volt Bélavári Miklós százados a MH. Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság érdekvédelmi tisztje, aki előadást tartott a kegyeleti tevékenységről, illetve az aktív honvédségi üdülőkről, és a nyugállományban lévő honvédségi dolgozókat érintő ügyekről, járandóságokról.

 

Az I. világháborúval kapcsolatos emlékműsor második része, melyre tavasszal felkérést kaptunk, október 31-én került megrendezésre.

Rózsafi János történész folytatta a tavasszal elkezdett előadását az I. világháború kutatott hadszíntereiről.

Az előadást színesítette a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület énekkarának műsora.

 

Ebben a hónapban Hajnal Irén klubtagunk vetítéssel egybekötött előadást tartott a jól sikerült karcagi kirándulásról, melyhez a fotókat Temesvári Gabriella készítette. Hajnal Irén közreműködésével a klubtársaink egész évben kapcsolódtak más klubok kirándulásaihoz, így eljutottak Debrecenbe, Gyöngyösre, Karcagra, Szolnokra, Bogácsra.

 

Októberben az Idősek Világnapja alkalmából Budapesten, a Stefánia Palotában, a Honvéd Kulturális Központban jótékonysági gála estet rendeztek a rászoruló, beteg, kórházakban hosszú ideje szenvedő, egyedül álló nyugdíjas katonák karácsonyi megajándékozására.

A rendezvény megtekintése ingyenes volt, a fellépő zenekarok és művészek is gázsi nélkül léptek fel, a nézők adományaikkal segítették ezt a nemes kezdeményezést.

Néhány klubtársunk részt vett a központi rendezvényen.

Véleményük szerint a műsor könnyekig megható volt. Különösen a díszlet volt felejthetetlen, amely egy nagy kivetített kép volt, ahol egy délceg fiatal fegyveres katona árnyékában egy botra támaszkodó, hajlott hátú, megtört öregember görnyedt.

Szívbe markoló és elgondolkodtató volt a múlt és a jelen egy képben.

 

November hónap kiemelkedő eseménye a klubvezetőség megválasztása volt.

A választás előtt Tóth Péter Csaba nyá. mk. alezredes, a klub elnökhelyettese jelezte, hogy elfoglaltsága miatt tisztségét nem tudja tovább vállalni. Lemondását a tagság elfogadta.

A választás előtt Tóth Péter Csaba nyá. mk. alezredes vetítéssel elevenítette fel eddigi klubéletünket.

Ezután Szurdok György nyá. alezredest elnöknek, Papcsák Sándor nyá. zászlóst elnökhelyettesnek, Léber Istvánnét titkárnak megválasztottuk.

Ezután elfogadtuk a 2015. első félévi programtervet, majd a 2014. évben kiemelkedő klubtevékenységükért elismerést kaptak: Léber Istvánné, Hajnal Irén, Tóth Péter Csaba, Szabadi János, Szabadi Jánosné, Tóth Mihályné és Mátrai Ferencné.

 

Fontos beszámolni arról, hogy 2014. évben a programok mellett minden hónapban megemlékeztünk a születés- és névnapokról. Az ünnepeltek közül a nők egy-egy szál virágot, a férfiak csokoládét kaptak. Külön megemlékeztünk a kerek évfordulókról, akik „Születésnapi Köszöntő” címmel díszes emléklapot kaptak az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja elnökétől. Ez évben hat ilyen klubtársunk volt, akik nagyon örültek a kedves megemlékezésnek.

 

Ez évi utolsó klubdélutánunkat december 18-án, karácsony előtt tartottuk meg terített asztalok mellett.

A gyűlés kedves, elnöki köszöntővel kezdődött, és nagyon szép, megható műsorral folytatódott.

A műsor után megköszöntöttük a születés- és névnapjukat ünneplő klubtársainkat, külön a kerek évfordulósokat.

Ezt követően ismertetésre került a 2014. évi tevékenységünkről készült összegzés, beszámoló. Az éves terveinket, elképzeléseinket a klubvezetés lelkes, odaadó munkájával, a tagság aktív közreműködésével, és a budapesti klub vezetőinek támogatásával maradéktalanul sikerült teljesíteni.

 

Az elkövetkező évtől elsősorban békességet és jó egészséget várunk, melyek kellenek a jövőbeli terveink, elképzeléseink megvalósításához.

 

                                                          

                                           Szurdok György nyá. alezredes, klubelnök