Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2013. évi beszámoló a klub tevékenységéről

2013.12.31

A béke szigete

 

Gödöllőn huszonöt éven át tevékenykedett  a Gödöllői Fegyveres Erők Nyugdíjas Klubja.

A klub tagjai az MN Gödöllői Gépgyár, az MN Híradó Technikai Üzem, a RELEK, és a 2. Híradó Anyag Raktár részlegeinél dolgoztak, mint hivatásos, illetve polgári alkalmazottak, valamint az ő családtagjaik. De voltak a tagok között az ország más részéből a helyőrségbe érkező nyugdíjas hivatásos tisztek és családtagjaik, valamint a társ fegyveres erők ( pl: rendőrség ) nyugdíjasai és családtagjaik.

Klubunk városszinten meghatározó hagyományőrző, kulturális és érdekvédelmi tevékenységet végzett. Jó kapcsolatot tartott a Helyőrség Parancsnoksággal, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesülettel, és a tagok volt munkahelyeinek vezetőivel ( pl: a gödöllői Gépgyárral). Ezek a szervezetek segítséget nyújtottak rendezvényeink sikeres lebonyolításához, kirándulások szervezéséhez.

A klub hosszú évek sikeres tevékenysége a kétezres évek közepén -  a klubvezetők egymást követő halála után – megszűnt! A megszűnés tényét leírhatatlan szomorúsággal vettük tudomásul, de belenyugodni nem tudtunk.

Szerencsére voltak lelkes emberek, akik a klub újjászületéséért sikeres előkészítő és szervező munkát végeztek. Vass Károlyné a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke, Szurdok György ny. alezredes, Tóth Péter ny. alezredes és Kádár Lászlóné, az utolsó klubelnökünk feleségének szorgalmas tevékenysége révén, előző klubunk hagyományaira alapozva, 2013. január 31-én megalakítottuk a Magyar Honvédség Gödöllői Nyugállományúak Klubját.

Zimankós, téli délután gyülekeztünk összejöveteleink színhelyén, a Tessedik Alapítvány nagytermében. Kimondhatatlan öröm volt találkozni a régi klubtársakkal. De sajnos már nagyon megfogyatkoztunk! Sokan örökre eltávoztak közülünk! Bízunk abban, hogy jönnek majd új nyugdíjas társak, akik szívesen vesznek részt a közösségi munkába.

Az alakuló gyűlésen vendégeink voltak: Vass Károlyné, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke, és Tábikné Surmann Szilvia, a Gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ titkárságvezetője.

Háromfős vezetőséget választottunk, elnöknek  Szurdok György ny. alezredest, elnökhelyettesnek Tóth Péter ny. alezredest , szervezési – és kultúrfelelősnek Lebez Istvánnét, külön-külön egybehangzóan szavaztuk meg.

A vezetőség megválasztása után Szurdok György elnökünk javaslata alapján úgy határoztunk, hogy amennyiben lehetséges, csatlakozunk az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja közösségébe. Így lehetőségünk lenne részt venni az MH Kulturális Központ rendezvényein, hozzájuthatnánk kiadványaikhoz, tájékozató anyagaikhoz, bővülnének kapcsolataink, hasznosak lennének a közös rendezvényeink, kirándulásaink. ( jelentkezésünket  a budapesti klub elfogadta ).

 

 

Az alakuló gyűlés elfogadta a klub alábbi céljait:

  • katonai hagyományok ápolása
  • emberi kapcsolatok erősítése, a tagság egymást segítése
  • kapcsolat kialakítása a Gödöllői Nyugdíjas Egyesülettel és a Gödöllői Művelődési Központtal

Elhatároztuk, hogy összejöveteleinket minden hónap harmadik csütörtökén tartjuk, délután 16 órakor. Alakuló ülésünkön meghatároztuk a tagdíj mértékét is.

A gyűlés végén elfogadtuk a rendezvénytervünket .

Az újjászületett klubunk ezen program alapján megkezdte tevékenységét, és 2013. évben emlékezetes klubdélutánokat rendeztünk.

  • vetítéssel egybekötött előadást hallgattunk meg a régi Gödöllőről. Érdekes volt látni a település fejlődését . A régi, poros utakkal átszőtt falu ill. uradalom helyén virágzó, állandóan fejlődő kisváros látható.
  • előadást hallgattunk meg Tessedik Sámuel életéről, munkásságának jelentőségéről
  • a Teleki Pál Egyesület vezetőjének ismertetését hallgattuk meg a gödöllői temetőben nyugvó Teleki Pálról
  • vendégünk volt Golden Józsefné ny. tanárnő, aki túlélte a holokausztot. Könnyekig megható volt az előadása arról, hogy gyermekként hogyan élte meg a borzalmakat és szülei elvesztését.
  • hasznos előadás volt számunkra az MH képviselőjének tájékoztatása a szociális érdekvédelmi nyugdíjasokat érintő új szabályairól
  • Gödöllőn a 2013. év a szecesszió éve volt. Ennek keretében ünnepelte a város az itt megtartott cserkész világtalálkozó 80. évfordulóját. Klubunk a Helyőrség Parancsnokkal közösen tekintette meg az alkalomból rendezett kiállítást.

 

Mátrai Ferencné

klubtag

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.