Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2019.10.17 Klubdélután

Klubdélután 2019. október 17. csütörtök 14 óra

 

2019. október 17-én csütörtökön 14 órai kezdéssel a gödöllői Civil Házban tartottuk meg az éves közgyűlésünket, mely egyben tisztújító összejövetel volt, mert lejárt az öt éves „mandátuma” a klub vezetőségének.

 

1. napirendi pont: Tisztújító közgyűlés megtartása

 

Meghívott vendégeink:                   

Benicz László nyá. alezredes, ügyvezető elnök, MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja

Pataki Pál elnök, Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete

Sebő Györgyné titkár, Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete

 

Szurdok György nyá. alezredes, elnök 14.00 órakor megnyitotta a Közgyűlést, köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte vendégeinket.

A közgyűlés megválasztotta levezető elnöknek Lányi Aladár nyá. őrnagy tagot.

A levezető elnök megtekintette a jelenléti ívet, összeszámolta, hogy az ülésen szavazati joggal megjelentek száma 37 fő a 65 fős tagságból, így megállapította az ülés határozatképességét.

A levezető elnök kérte, hogy válasszák meg az ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőit. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a jegyzőkönyvet az elnök, az ülést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők írják alá.

Ennek megfelelően javasolta a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Mátrai Zsuzsa tagot, jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó Lászlóné és Lányi Aladárné tagokat, akiket a közgyűlés kézfeltartással elfogadott.

A levezető elnök javasolta a következő napirendi pontokat, melyeket a közgyűlés kézfeltartással elfogadott.

 

1./        Szurdok György elnök beszámolója a 2019. évi tevékenységünkről.

2./        Léber Istvánné titkár 2019. évi pénzügyi beszámolója

3./        Egyebek

4./        Tisztségviselők megválasztása

 

A levezető elnök felkérte Szurdok György elnököt, hogy az elfogadott napirendi pontnak megfelelően tartsa meg beszámolóját.

 

  1. Szurdok György elnök beszámolója a 2019. évi klub tevékenységünkről

 

Szurdok György elmondta, hogy a programtervünkben szereplő feladatainkat maradéktalanul teljesítettük. A klubdélutánokat minden hónap harmadik csütörtökén tartottuk 14 órai kezdettel. A helyszín egész évben a Civil Ház nagyterme volt.

A klub létszáma 65 főre növekedett, az átlagéletkor 74 év. Mint ahogy már korábban szóltunk róla, hogy a tagságunk kettős: egyrészt szerves részei vagyunk a Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesületének, másrészt csatlakoztunk az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubjához, ezzel is lehetőséget adva a tagság részére, hogy részt tudjanak venni a különböző budapesti rendezvényeken. A kettős tagságból adódik a beszámoló sajátossága, hiszen számos eseményen vettünk részt a városban és azon kívül, valamint lehetőségünk van szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat más tagozatokkal, klubokkal.

 

Részt vettünk:

Központi hagyományos rendezvényeken: nyugállományúak bálja, nőnap, fenyőünnep, katonaözvegyek találkozója, tablókiállítás.

Városi rendezvényeken: nyugdíjas akadémia, civil utca, civil piknik, nyugdíjasok juniálisa, nyugdíjasok kirándulása, fenyőünnep, nyugdíjasok szilvesztere, valamint nemzeti ünnepeink alkalmából koszorúzáson vettünk részt.

A munkaterveket, azok tartalmát, valamint az évvégi beszámolókat megtalálják a honlapunkon a www.mhnyugdijasklubgodollo.eoldal.hu -n.

A rendezvényeinket a vezetés igyekezett tartalommal kitölteni, remek információs előadásokat hallhattunk, és nagyon szórakoztató zenés-táncos műsorokon vettünk részt.

 

Az elmúlt öt év alatt 34 fő tartott előadást:

dr. Gémesi György polgármester

Vass Károlyné Babi néni a Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke

Hajnal Irén idegenvezető, a Gödöllő Városi Nyugdíja Egyesület vezetőségi tagja, klubtag

Sebő Györgyné Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület titkára, a Kertbarát-kör elnöke, klubtag

Temesvári Gabilla fotós

dr. Nagy Gyula nyá. ezredes a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja elnöke

Erdős László nyá. ezredes

Bélavári Miklós százados, Pest megyei Hadkieg. Érdekvédelem

Papcsák Sándor nyá. zászlós, klubtag, elnökhelyettes

Lányi Aladár nyá. őrnagy, klubtag

Erdő Judit klubtag, közművelődési felelős

Szabó György klubtag, méhész

dr. Reindl László klubtag, tengerész kapitány

Six Edit a Civil Kerekasztal Egyesület elnöke

Tábikné Surman Szilvia Gödöllői Művészetek Háza irodavezető

Koczka Diana rendőr főhadnagy

Kerényi B. Eszter a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója

dr. Czeglédi Noémi történész, a Gödöllői Városi Múzeum munkatársa

Fábián Balázs néprajzkutató, a Gödöllői Városi Múzeum munkatársa

Fekete Zoltán a Gödöllői Városi Piac igazgatója, nótaénekes

Székelyhídi Mária gombaszakértő

Emhoffer Csilla diabetológus

dr. Jeney László egyetemi tanár

dr. Fábry Mihály nyugalmazott tanár, a Teleki Pál Egyesület elnöke

Rózsafi János történész

dr. Juhász Árpád geológus, utazó

dr. Margittai Gábor újságíró, író, tanár, utazó

Schmiedtné Balla Andrea stílustanár

Maszlag Attila a Magyar Postagalamb Sportegyesület gödöllői elnöke

dr. Tamás Márta Gödöllő Város Önkormányzata irodavezető

dr. Bodó Szilárd állatorvos

Roszik Gábor lelkész

Bélteki Melinda életmód tanácsadó

dr. Székely Zsuzsanna egyetemi tanár, Csörsz-árok kutató

 

Rendezvényeink állandó fellépő művészei:

Csontos Ibolya és a karizma csoport

Mészáros Adrienn operaénekes

Hajdan Vali író, költő

Vas-Varga László énekes

Rábai Németh Ferenc énekes

Csókás Zsuzsanna dalénekes

Pataki Zsanett versmondó

Ráthy József zongora

Gyulai Erzsébet népdalénekes

 

A vezetőség tevékenysége:

Rendszeresen részt vettünk az elnöki, titkári értekezleteken, és a közművelődési, valamint a szociális és kegyeleti munkabizottságokban.

Együttműködtünk más klubokkal és tagozatokkal is, vendégül láttuk a személyügyi tagozatot, és a Stefánia úti Kulturális Központ munkatársait.

Minden hónapban köszöntöttük a születés-és névnapjukat ünneplő klubtársainkat.

Az 5 év alatt elvégzett feladataink a honlapon nyomon követhető, valamint ezen a fórumon keresztül adtunk tájékoztatást a városi eseményekről, személyekről, rendezvényekről.

Végül szeretném megköszönni a vezetőségi tagoknak a közreműködését, hogy az elmúlt 5 évben segítettek a különböző területeken, hozzájárultak ahhoz, hogy a klub tagjai jól érezzék magukat.

Papcsák Sándor elnökhelyettesnek,

Léber Istvánné titkárnak

Hajnal Irén idegenvezetőnek

dr. Szabó Györgyné a Szociális és Kegyeleti Bizottság tagjának

Szabadi János a Szociális és Kegyeleti Bizottság tagjának

Eperjes Ferencné a Közművelődési Bizottság tagjának

Erdő Judit a Közművelődési Biztosság tagjának

Mátrai Zsuzsa honlap szerkesztő, dokumentáció

A levezető elnök kérte, hogy akinek kérdése vagy hozzászólása van az elhangzottakhoz, az tegye meg.

A beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el kérdés, és nem volt hozzászólás.

A levezető elnök kérte, hogy a tagság kézfeltartással fogadja el a beszámolót. A tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

A levezető elnök kérte, hogy Léber Istvánné titkár, hogy a 2. napirendi pontnak megfelelően tartsa meg 2019. évi pénzügyi beszámolójukat.

 

  1. Léber Istvánné titkár 2019. évi pénzügyi beszámolója.

 

Léber Istvánné elmondta, hogy a klub bevétele a tagság befizetéséből és a városi önkormányzat által adott támogatásból tevődik össze, melyet a működési költségek fedezésére fordítottunk, erről az elszámolást decemberben kell benyújtani.

Az elszámolásokat Mátrai Zsuzsa tag ellenőrizte, és mindent rendben talált.

Léber Istvánné titkár bejelentette, hogy egészségi állapota miatt a továbbiakban nem tudja ellátni a titkári feladatokat, ezért lemond.

A levezető elnök kérte, hogy akinek az elhangzottakkal kapcsolatban lenne kérdése vagy hozzászólása, azt most tegye meg.

A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás nem volt, ezért a levezető elnök kérte, hogy a tagság kézfeltartással fogadja el a pénzügyi beszámolót.

A tagság egyhangúan elfogadta a pénzügyi beszámolót.

 

  1. Egyebek

 

Benicz László nyá. alezredes a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja ügyvezető elnöke köszöntötte a közgyűlést, és örömét fejezte ki a klub szerteágazó és színes programokkínálata miatt, és a továbbiakban is sok sikert és erőt kívánt a megvalósításhoz.

 

Pataki Pál, a Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete elnöke beszámolt arról, hogy az egyesület hat klubtagjának mindegyike nagyon jól működik, és örömmel hallgatta az elnöki beszámolót, és megjegyezte, hogy a klub sikerességét leginkább a tagság számának emelkedése jelzi, hiszen az induláskori 13 főből 2019-re 65 főre duzzadt a létszám. Pataki Pál szerint ez egy jól szervezett klub, precíz tervek, még precízebb végrehajtás, hiszen ez egy katonai nyugdíjas klub. Sok nyugdíjas érdeklődik nála is, hogy melyik klubban érdemes tagnak lenni, de már a klubok telítettek, nem tudnak több személyt befogadni!  A Civil Ház ad helyet több klubnak, de tudjuk, hogy a ház méretei nem alkalmasak ilyen nagy létszámú társaság befogadására, mint ez a klub is, de jelenleg nincsen más alternatíva. Megköszönte a vezetőségnek, és minden aktív tagnak a szolgálatot, és további sok sikert kívánt a működésünkhöz!

 

Hajnal Irén elmondta, hogy a 2019. évben is sikeres kirándulásokat szervezet. A klubunk részéről is nagyon sokan vettek részt ezeken a kirándulásokon. Megköszönte Karádi Lászlóné, Reményi Gyuláné, Szabó Lászlóné, Mrkva Istvánné segítségét a szervezési munkákban. Felhívta a figyelmet a decemberi budapesti adventi kirándulásra, melyről a honlapon részletes tájékoztatást fogunk közreadni!

 

Dr. Szabó Györgyné elmondta, hogy minden bizottsági ülésen részt vett, az ott elhangzottakról tájékoztatta az elnököt és a tagságot. 2019-ben nem volt olyan személy, aki segélyben részesült volna. Minden szükséges információval rendelkezik mind a szociális, mind a kegyeleti tevékenységgel kapcsolatban, a továbbiakban is szívesen áll a tagság rendelkezésére ezen ügyekkel kapcsolatban, de egészségi állapota miatt nem tudja a továbbiakban ezt a feladatot ellátni.

 

Erdő Judit elmondta, hogy a Közművelődési Bizottság ülései is rendben lezajlottak, sok programot szerveztek a 2019-es évben, sajnos a tagság kevés programon tud részt venni a beutazás miatt. Jelenleg a bizottság elnöke egészségi állapota miatt nem tudja ellátni feladatát, ezért a bizottság tagjai vállalták fel a szervezést, ő a múzeumi látogatásokat szervezi. Ha a tagság megválasztja, akkor ő a továbbiakban is szívesen ellátja a megbízatást.

 

A levezető elnök kérte, hogy akinek kérdése vagy hozzászólása van az elhangzottakhoz, az most tegye meg.

Az elhangzottakkal kapcsolatban nem hangzott el kérdés vagy hozzászólás.

 

  1. Vezető tisztségviselők megválasztása

 

A levezető elnök elmondta, hogy 2019. októberben lejárt az jelenlegi vezetőség öt éves megbízatása, és közgyűlésnek új elnököt és titkárt kell választani.

Felkérte Blau Iván nyá. őrnagyot, mint a Jelölőbizottság elnökét, hogy a bizottság munkájáról számoljon be, és tegye meg a javaslatát az elnök személyére.

A Jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy a Jelölőbizottság két másik tagja Szili Sándor nyá. zászlós, és Reményi Gyula tag voltak, akikkel a vállalt feladatukat elvégezték, és a tagság egyhangúan Szurdok György nyá. alezredest szeretné megválasztani elnöknek, mert nagyon elégedettek a klub eddigi működésével. Más jelölés nem érkezett erre a pozícióra.

A levezető elnök kérte a tagságot a választásra, akik kézfeltartással megválasztották Szurdok György nyá. alezredest elnöknek további öt évre.

A Jelölőbizottság elnöke elmondta, hogy Léber Istvánné nem vállalja tovább a titkári teendők elvégzését, ezért új titkár személyére kért javaslatot a tagságtól, akik Lányi Aladárné tagot jelölték meg erre a pozícióra.

A levezető elnök kérte a tagságot a választásra, akik kézfeltartással megválasztották Lányi Aladárnét a titkári pozícióra.

A megválasztott elnök megköszönte Papcsák Sándor nyá. zászlós elnökhelyettes eddigi munkáját, és elnökhelyettesnek Lányi Aladár nyá. őrnagyot választotta, valamint döntött a vezetőségi tagok személyéről is. A Szociális és Kegyeleti Bizottság tagjának Szabó György és Szabadi János tagokat, a Közművelődési Bizottság tagjának Erdő Juditot és Eperjes Ferencnét tagokat választotta.

A levezető elnök megkérdezte, hogy van-e még valaki, aki szólni kíván, de több hozzászóló nem volt, ezért a levezető elnök a Közgyűlést 14.55 órakor bezárta.

 

2. napirendi pont: A születés-és névnapjukat ünneplő tagjaink megköszöntése.

 

Tagtársunk, Sári Lászlóné nyá. zászlós ebben a hónapban ünnepelte a 90. születésnapját! Ebből az alkalomból emléklapot kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől és köszöntő sorokat dr. Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. Margitka könnyes szemmel vette át elnökünktől a bársonyba kötött ajándékot. Mi is kívánunk Neki nagyon boldog születésnapot, és további jó egészséget!

Mozgalmas volt ez a nap, sok minden történt ezen a klubdélutánon, elfáradtunk, de jókedvűen vettük az irányt hazafelé!

 

Írta: Mátrai Zsuzsa tag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.