Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2019.01.17 Klubdélután - Beszámoló 2018

Klubdélután 2019. január 17. csütörtök 14 óra Közgyűlés

 

Az év első klubdélutánján a vezetőség beszámolt a tagságnak a 2018. évi klub tevékenységről.

A Közgyűlésen vendégünk volt Pataki Pál, a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete elnöke, és Sebő Györgyné, a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete titkára.

A Közgyűlés levezető elnökének Lányi Aladár nyá. őrnagy tagunkat, jegyzőkönyvvezetőnek Mátrai Zsuzsa tagunkat, és a jegyzőkönyv hitelesítőnek Papcsák Sándor nyá. zászlós tagunkat és Lányi Aladárné tagunkat kérte fel a tagság.

A 62 fő tagunk közül 37 fő volt jelen, így a Közgyűlés határozatképes volt.

A Közgyűlés 3 napirendi pontot követett, mely pontokat a tagság szintén egyhangúlag elfogadott.

 

  1. napirendi pont: Szurdok György nyá. alezredes elnök beszámolója a 2018. évi klub tevékenységünkről.

 

Szurdok György elmondta, hogy a programtervünkben szereplő feladatainkat maradéktalanul teljesítettük.

A klubdélutánokat minden hónap harmadik csütörtökén tartottuk 14 órai kezdettel. A helyszín egész évben a Civil Ház nagyterme volt.

A klub létszáma 62 főre növekedett, a kilépett tagok száma ebben az évben 8 fő, az új belépők száma pedig 7 fő volt.

Mint ahogy már korábban szóltunk róla, hogy a tagságunk kettős: egyrészt szerves részei vagyunk a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesületének, másrészt csatlakoztunk az MH. Budapesti Nyugállományúak Klubjához, ezzel is lehetőséget adva a tagság részére, hogy részt vehessenek a különböző budapesti rendezvényeken is. A kettős tagságból adódik a beszámoló sajátossága, hiszen számos eseményen vettünk részt, és szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat más tagozatokkal.

 

Nézzük részletesen mi is történt az év során:

 

Január: A klubdélutánon a „Bezzeg az én időmben” prevenciós program az idősek számára című előadást hallhattuk. Előadóink a Gödöllői Rendőrkapitányságról érkeztek, akik a városban a különféle korcsoportok számára végeznek nagyon fontos munkát a bűnmegelőzésben.

 

Február: A klubdélutánon a tagság kisebb létszámmal volt jelen, mert többen nem merték vállalni a lakásuk elhagyását a néhol még csúszós útszakaszok miatt, és páran betegség vagy gyengeség miatt maradtak távol!

Előadás megtartására kértük fel dr. Urbanovics Gábort, a gödöllői járási hivatal vezetőjét, de sajnos az előadás elmaradt, pedig többen készültek kérdésekkel.

A klub tagjainak optimizmusára jellemző, hogy elfogadták a helyzetet, örültek, hogy több idő jutott a közös dolgaink megbeszélésére, ügyeink intézésére.

Egyéb események: Február 9-én tartotta meg Tury Kati Narcissza az év első Nyugdíjas Akadémiai előadását a Művelődési Házban A tékozló fiú spirituális utazása címmel. Stefánia Palotában február 21-én került megrendezésre a Nyugállományúak Bálja. Február 23-án vehettünk részt a Nyugdíjas Akadémia következő előadásán, melyen Lázár Vilmos előadását hallhattuk a Lázár fivérek és a lóversenysport címmel. Február 24-án már másodízben fogadta Gödöllő az érdeklődőket az Idegenvezetők Világnapja alkalmából rendezett programon, melyen Hajnal Irén idegenvezető klubtag volt a kísérő idegenvezető.

 

Március: A klubdélutánunkon Tengerjáró hajóval a Dunán című előadást hallhattuk Sebő Györgyné a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete titkárának, klubtagunknak az előadásában. Marika ezzel az előadásával elhunyt férjének, Sebő György tengerészkapitánynak állított emléket.

Egyéb események: Március 3-án először került megrendezésre a gödöllői piacon a kolbászfesztivál, mely több tagunk vett részt. Március 8-án a Stefánia Palotában Nőnapi ünnepséget rendeztek, melyre női tagjaink is meghívást kaptak. Március 15-én részt vettünk a városi ünnepségen és koszorút helyeztünk el a Petőfi szobornál a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesületével közösen. Március 23-án a Nyugdíjas Akadémia harmadik programja Danis János EFIAP fotóművész előadása volt a Művészetek Házában Barangolások Székelyföldön címmel.

 

Április: E havi klubdélutánunk helyszíne rendhagyó volt. A Civil Ház helyett a Városi Múzeumban találkoztunk, ahol Kerényiné Bakonyi Eszter történész, múzeumigazgató vendégei voltunk. A programunk a városi múzeum megtekintése volt idegenvezetéssel.

Egyéb események: Április 6-án a Művészetek Házában a Nyugdíjas Akadémia következő előadását dr. Pappné Pintér Csilla alpogármester asszony Népszokások címmel tartotta meg.  Április 23-án Sz. Jánosi Erzsébet Kortárs művészetről galériás és művész szemével című előadását hallhattuk a Művészetek Házában a Nyugdíjas Akadémia következő programjában.

 

Május: A klubdélutánunkon Május 1-je története című előadást hallhattuk dr. Czeglédi Noémi történész, a Gödöllői Városi Múzeum muzeológusa előadásában.

Egyéb események: Május 8-án a klub a Tisza-tóhoz utazhattunk egy nagyon kellemes kirándulásra Hajnal Irén vezetésével. Május 15-én a budapesti gyermekvasútat tekintettük meg. Május 15-én a Stefánia Palotában a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja Hadihajós Tagozata, az 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, és a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesülete kiállítást rendezett 170 éves a magyar hadihajózás címmel. Május 26-án volt a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete tavaszi kirándulása Mátraverebély-Szentkút-Zagyvaszántó-Hollókő útvonalon.

 

Június: Ebben a hónapban a klubnapunk különleges és rendhagyó volt! 30 éve alakult klubunk Fegyveres Erők Klubja néven, és 5 éve csatlakoztunk a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubjához.

E kettős ünnepet méltóképpen kívántuk megünnepelni azzal, hogy a tagság látogatást tett a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja elnökségének meghívására a Honvéd Kulturális Központ – Stefánia palotában, ahol a palota bemutatása után ünnepélyes műsorral és terített asztal mellett elfogyasztott kellemes ebéddel tettük emlékezetessé e napot!

 

Július-augusztusban nem tartottunk klubdélutánokat a nyári szünet miatt.

Egyéb események: Június 15-18-án társaságunk Hajnal Irén idegenvezetővel Somogyországba és a horvátországi Zágrábba utazott, és megtekinthettük Nagyatád, Zágráb, Kaposvár látványosságait.

 

Második félév első klubdélutánját szeptemberben tartottuk meg, melyen A vadon élő gombák című képes előadást hallhattuk és láthattuk Székelyhídi Mária gombaszakértő előadásában.

Egyéb események: Szeptember 11-én Esztergom-Párkány kiránduláson vettünk részt. Szeptember 21-én a Nyugdíjas Akadémia következő programja a Divat, stílus, elegancia előadás volt, melyet  L. Péterfi Csaba kommunikációs vezető, kabinetfőnök tartott meg.

 

Október: Ezen a klubdélutánon A repülés és a gödöllői repülőtér története címmel tartott képes előadást  Lányi Aladár nyá. őrnagy, klubtag.

Egyéb események: Október 12-én a Nyugdíjas Akadémia programsorozat következő előadása Erzsébet királynéról szólt, az előadó Pálinkás Patrícia Zita történész, Erzsébet-kutató. Október 13-án társadalmi munkában vettünk részt a temetőben, segítettünk a Halottak Napja és a Mindenszentek ünnepére kicsinosítani a temetőt. Október 15-én került megrendezésre a Nyugdíjasok Napja, 90 évesek köszöntése program a Művészetek Házában. A Nyugdíjas Akadémia sorozat következő előadása október 26-án Királyi Váróban került megtartásra, az előadó Székelyhídi Mária gombaszakértő volt. Október 23-án részt vettünk a városi ünnepségen, és a Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesületével közösen elhelyeztük az emlékezés virágait.

 

November: Hősi halottak, emlékművek Gödöllőn című előadást hallgattuk meg Fábián Balázs néprajzkutató előadásában. Hajnal Irén klubtag, idegenvezető ismertette a 2019. évi kirándulásokat. melyekre lehet jelentkezni.

Egyéb események: A Nyugdíjas Akadémia következő előadása november 9-én a Bányavidéki Telekiekől szólt, az előadó a Fábry Mihály tanár úr volt. November 23-án az időseket érintő témában Tamás Márta az önkormányzat munkatársa adott elő az akadémia keretein belül.

 

December: Az idei záró rendezvényünket a Török Ignác Gimnázium Éttermében rendeztük meg. Kellemes zene és a terített asztal mellett búcsúztattuk el a 2018-at.

Egyéb események: A klubunk december 11-én Budapestre kirándult, és Hajnal Irén vezetésével megtekintettük a Szent István Bazilikát, majd nagy sétát tettünk az adventi vásárban.

 

A minden hónapban a klubdélutánokon megköszöntöttük a születés-és névnapjukat ünneplő klubtársainkat. A kerek évfordulósok külön emléklapot is kaptak a MH. Budapesti Nyugállományúak Klubja Klubtanácsától.

 

A Nőnapon gyönyörű tavaszi virágokkal köszöntötték meg a klub férfi tagjai nőtársaikat.

 

Szurdok György elmondta, hogy a bizottságokban a klubokat képviselők: Szurdok György és Papcsák Sándor a Vezetői értekezleteken, Léber Istvánné a Titkári értekezleteken, dr. Szabó Györgyné és Szabadi János a Szociális és Kegyeleti Bizottságban, Eperjes Ferencné és Erdő Judit a Művelődési Bizottságban lelkiismeretesen végezték munkájukat, melyet a tagság nevében is szívből megköszönt.

 

Köszönetet kapott Léber Istvánné titkárunk, hogy a beteg tagtársaink látogatását megszervezi, és tagtársak bevonásával egy kis ajándékkal felkeresik otthonukban a lábadozó betegeket.

 

Köszönetet kapott Hajnal Irén tagtársunk a sok élményt adó kirándulásért, a tagok érdekében tett rengeteg erőfeszítést, hogy ezek a kirándulások mindenki számára emlékezetes és sok élményt adó legyen!

 

Köszönetet kapott Lányi Aladár nyá. őrnagy a klubdélutánok technikai hátterének biztosításáért.

 

Klubunk ebben évben is működtette a honlapot (www.mhnyugdijasklubgodollo.eoldal.hu). A honlappal közvetlenebb kapcsolatot tudtunk tartani egymással és könnyebb lett a szervezés, de számos érdekes írást, és hírt is közöltünk ezen a fórumon.

 

Honlapunkon elsősorban a klubdélutánokról, a kirándulásokról, és egyéb központi illetve városi programokról, rendezvényekről készült írásokat, fotókat jelentettünk meg. Használjuk ezt a fórumot a saját, a városi és a központi programok, események, kirándulások ajánlására, de felhívjuk a tagság figyelmét számos érdekes kiállításra, rendezvényre is. Ezen kívül a klub tagjainak írásait közöljük a kirándulásokról, baráti összejövetelekről, Gödöllőt érintő történelmi eseményekről, városunkban élt, vagy megjelent történelmi személyekről.

 

Köszönetet mondott Mátrai Zsuzsa, Hajnal Irén, Lányi Aladár nyá. őrnagy aktivitásáért, hogy írásaikkal hozzájárulnak a klub eredményes működéséhez.

 

2019-ben fő feladatainkról röviden:

 

Továbbra is fő cél marad, hogy az összejöveteleinken jól érezzük magunkat, erősítsük a tagok közötti jó kapcsolatok kialakítását, egymás segítését. Ennek érdekében a vezetés továbbra is arra törekszik, hogy ezek a délutánok tartalmasak, hasznosak, és lehetőség szerint új ismeretet is adjanak a tagoknak.

 

  • Összejöveteleinket továbbra is minden hónap harmadik csütörtökén tartjuk 14 órai kezdettel a Gödöllői Civil Ház Nagytermében.
  • A klubdélutánokon és azon kívül is kellemes időtöltés biztosítsunk, és erről tájékoztassuk a tagságot. Ennek érdekében elkészítjük a 2019. évi programunkat, mely nyomtatott formában kiosztásra kerül januárban, illetve a honlapunkon és a Budapesti Nyugdíjas Klub honlapján is közzétesszük.
  • Tovább erősíteni a kapcsolatot a budapesti klub központtal és a tagozatokkal, illetve a gödöllői nyugdíjas egyesülettel és a többi városi klubbal. Ennek érdekében rendszeresen részt veszünk az egyesületi megbeszéléseken, illetve a budapesti bizottsági és klubtanácsi üléseken. Szeretnénk ösztönözni a klub tagjait, hogy az egyesületi (pl. nyugdíjas akadémia, nőnapi műsor, idősek napja, városi ünnepségek koszorúzással, szilveszteri bál) illetve a budapesti programokon (Nyugállományúak bálja, Nőnapi program, Gondtalan órák, karácsonyi műsor) minél nagyobb számban vegyünk részt!
  • Minden évben egyszeri alkalommal megtartani a klub közgyűlését, ahol beszámolunk és értékeljük az egész éves munkát, illetve szó esik a gazdálkodásunkról.  
  • A jövő évben is fontosnak tartjuk, hogy a beteg klubtársainkat meglátogassuk, és élő kapcsolatot tartsunk velük.
  • 2019-ben is szervezünk gyűjtést a budakeszi rehabilitációs intézménynek.

 

  1. napirendi pont: Léber Istvánné titkár pénzügyi beszámolója 2018. évről. A beszámolót a tagság meghallgatta, és egyhangúlag elfogadta.

 

  1. napirendi pont: A Közgyűlésen beszámolt dr. Szabó Györgyné tagunk a Szociális és Kegyeleti Bizottság tagja a bizottság munkájáról. Hajnal Irén idegenvezető tagunk elmondta, hogy a 2018. évi kirándulásokról a februári klubdélutánon számol be vetítéses előadás során, és közben ismertette e 2019. évi kirándulási lehetőségeket. Sebő Györgyné ezúttal is köszönetet mondott Lányi Aladár, Lányi Aladárné, Papcsák Sándor és Szabadi János tagtársainknak a magaságyás építésében nyújtott segítségért.

 

A Közgyűlésen több felszólaló nem volt, a levezető elnök a Közgyűlést 14,55-kor bezárta, majd ezután megköszöntöttük a születésnapját ünneplő tagtársunkat.

 

A kötött program után mindenki szívesen időzött még egy kicsit a többiekkel, a baráti beszélgetésekkel, vidámsággal telt meg a Civil Ház nagyterme.

 

Többen a Duflex Fotográfiai Stúdió Duflex 2018 ifjúsági fotópályázatára beérkezett díjnyertes fotókat csodáltuk meg.

 

Írta: Mátrai Zsuzsa klubtag

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.