Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Dálnoki Miklós Béla (1890-1948)

2016.05.09

Ki volt Dálnoki Miklós Béla?

 

Dálnoki Miklós Béla vezérezredes Horthy Miklós kormányzó katonai irodájának főnöke, majd később az 1. magyar hadsereg parancsnoka volt, akit a 1944. december 21-én Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzetgyűlés december 22-én miniszterelnökké választott.

Nyilvánvaló, hogy Miklós Béla szemléletén és magatartásán nagy változásoknak kellett végbemennie ahhoz, hogy ez az esemény megtörténhessen, hogy a Horthy rendszer katonai védelmezője az ország megmentéséért, függetlensége visszaszerzéséért harcolni kész katona, majd újjászületését segítő kormányfő lehessen.

Dálnoki Miklós Béla 1890-ben született pedagógus család gyermekeként. A soproni Honvéd Főreál Iskolában érettségizett.

1910-ben elvégezte a Ludovika Akadémiát, huszár tisztté, hadnaggyá avatták. 1929-1933 között vezérkari alezredesként a kormányzó Katonai Irodájának főnök helyettese, majd 1933-1936 között berlini katonai attasé lett.

1941-től altábornagy, Horthy főhadsegédje, egyben a Katonai Iroda vezetője lett. Ezt a tisztséget 1944-ig, az 1. hadsereg parancsnokává való kinevezéséig töltötte be, közben vezérezredessé léptették elő.

Ez a hadsereg állt szembe a Kárpát-medence felé előre törő szovjet hadsereggel. Így a kilátástalan háború befejezésében, a fasiszta Németországgal való szakításban ez a hadsereg kedvező helyet foglalt el. Miklós Béla képzett katona, művelt, több nyelven beszélő parancsnok volt. A legfelső tisztikarnak ahhoz a csoportjához tartozott, amely nem követte vakon Hitler, illetve a németbarát orientációt. Ez a „csoportosulás” a háború idejére alakult ki. A tábornokok jelentős része politikai irányultsága mellett, származását tekintve is német volt (110 tábornok fele német volt). A német fasizmustól eltérő érdekek csoportjának jelentősége akkor nőtt meg, amikor mindjobban világossá vált, hogy a fasiszta koalíció elvesztette a háborút.

Miklós Béla a háború alatt olyan úton ment végig, ami a magyar főtiszteknek csak kis részére volt jellemző. Nemcsak a német szövetségbe és a háborús győzelembe vetett hite rendült meg, hanem eljutott a német szövetségessel való szembefordulásig.

Magyarországon a németek által történt megszállása után felismerte: el kell szakadni Hitlertől, mert csak így marad fenn az ország. Hitler nyíltan lábbal tiporja magyar szövetségesének függetlenségét, önállóságát. Ezzel a tudattal és törekvéssel vette át 1944. augusztus 1-én az 1. magyar hadsereg parancsnokságát. Kijelentette „Csodafegyver nincs, ezt a háborút a németek már elvesztették.” Mikor Horthy magához hívatta a kiugrás megbeszélésére, egyértelműen vállalta a szembefordulást Németországgal és az átállást az antifasiszta koalíció oldalára.

Az átállás azonban a kormány hibájából nem sikerült. A felelőtlen előkészítés, a szervezetlenség közvetlenül befolyásolta Dálnoki Miklós Béla hadseregparancsnok tevékenységét is.

Miután meggyőződött arról, hogy eredeti célja, az 1. hadsereg átállása már nem érhető el, azonnal hozzákezdett egy magyar alakulat megteremtésében. Tagjai azokból a magyar katonákból és tisztekből került volna ki, akik azokban a napokban átálltak a 4. Ukrán Fronthoz (kb. 20.000 fő), közülük több mint fele század vagy zászlóalj kötelékben. Így a magyar katonai alakulat létrehozása nem sikerült. Mikós Béla a továbbiakban elsősorban politikai téren végezte munkáját.

A felszabadult keleti országrészekben szeptember végétől erősödtek meg az antifasiszta erők és a Magyar Függetlenségi Frontba tömörültek. Új politikai helyzet alakult ki az átálláshoz. Ehhez olyan politikai vezetőre volt szükség, akit az antifasiszta hatalmak is elfogadtak. Így esett a választás Dálnoki Miklós Béla tábornokra. Ő volt az, aki először vállalta a határozott harcot a németek ellen, azt követően, hogy elsőnek állt át a szovjet oldalra.

1944. december elején, amikor a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front új magyar kormány létrehozásának lehetőségét és támogatását kérte az antifasiszta nagyhatalmaktól, vita nélkül, együttesen Dálnoki Miklós Bélát javasolták miniszterelnöknek.

A vezérezredes 1944. december közepén érkezett Debrecenbe és tagja lett az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottságának, majd nemzetgyűlési küldöttnek is megválasztották. Az 1944. december 21-én Debrecenben összeült Nemzetgyűlés Dálnoki Miklós Béla vezérezredest megválasztotta az ország miniszterelnökévé december 22-én. Ő még aznap megalakította az Ideiglenes Nemzeti Kormányt.

A kormány megszakított minden kapcsolatot Magyarország és Németország között, 1944. december 28-án hadat üzent és megkezdte a fegyveres harc megszervezését is: Ezzel megteremtette a fegyverszünet megkötésének előfeltételeit. Így Magyarország 1945. január 20-án megkötötte a fegyverszünetet a győztes antifasiszta koalícióval.

Így megszülethettek a kormány nagyjelentőségű rendeletei és törvényei: földosztást, az új államhatalom megszilárdítását, és az újjáépítés megindítását szabályozó törvények, valamint a termelés megindítását, a kulturális élet kibontakozását szabályozó törvények, rendeletek: szükség volt a hadsereg és a rendőrség átszervezésére is.

Dálnoki Miklós Béla az Ideiglenes Nemzeti Kormány fennállásáig 1945. november 15-ig volt miniszterelnök, és december 7-ig tagja volt az államfői teendők ideiglenesen ellátó Főtanácsnak is. Mindkét fő tevékenységi köre az 1945-ös választásokkal újjárendeződött viszonyok eredményeként ért véget. Az új nemzetgyűlés 1945. november 29-én a nemzet érdekében kifejtett munkásságáért (még 12 szellemi, közéleti vezetővel együtt) külön törvény alapján nemzetgyűlési képviselővé választotta.

1948. november 21-én a harmadik szívroham kioltotta Dálnoki Miklós Béla életét. Halálával egy különleges élet zárult le. 1944-1945-ös tevékenységével megtalálta az utat az ország, a nemzet valóságos érdekeinek szolgálatához. Az Ideiglenes Nemzeti Kormányban kifejtett munkássága ezért nemzeti demokratikus történelmi hagyományainak fontos és elszakíthatatlan része.

Forrás: „Politikus pályák” Kossuth Kiadó

Összeállította: Mátrai Ferencné klubtag

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.